Mr. Coşkun Çörüz nieuwe voorzitter Mediatorsfederatie Nederland

Mr. Coşkun çörüz volgt per januari 2019 mr. dr. Maarten de Haas op als voorzitter van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland.

Als nieuwe voorzitter van het MfN-bestuur wil çörüz samen met de bij de MfN aangesloten verenigingen de publieke belangenbehartiging versterken, het mediationberoep verder ontwikkelen en mediation meer op de kaart zetten. çörüz: "Bij mediation nemen mensen zelf verantwoordelijkheid voor het zoeken naar een oplossing. Daarom geloof ik dat er meer mogelijk is met mediation”.

çörüz is directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Hiernaast is hij actief in diverse (inter)nationale ngo’s. Tot eind december 2018 was hij Lid van de Transitie Autoriteit Jeugd. Van 2001 tot 2012 was hij Lid van de Tweede Kamer voor het CDA, belast met onder meer Veiligheid en Justitie en mensenrechten. In die hoedanigheid was hij delegatieleider voor Nederland bij de OVSE en tevens Mensenrechtenrapporteur bij de OVSE. Na zijn Kamerlidmaatschap was hij consultant bij Corendon Dutch Airlines. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij Lid van de Commissie Gelijke Behandeling en daarvoor werkzaam bij het Amsterdam Centrum Buitenlanders en Lid van de Gemeenteraad in Haarlem. In 2014 heeft çörüz de post-academische beroepsopleiding appropiate dispute resolution (ADR) specialist/ international legal mediator afgerond.

Organisatie mediatorsberoep

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is dé organisatie van en voor het mediatorsberoep met één gezamenlijk kwaliteitsregister van mediators in Nederland: het MfN-register. Met zes aangesloten verenigingen - NMv, vFAS, NVVMA, VMN, NIP en VMO – is verreweg het grootse deel van het beroepenveld vertegenwoordigd in de MfN. De verenigingen die de MfN vormen vullen elkaar aan en versterken elkaar. De organisatie MfN (het MfN-register), onder leiding van directeur mr. Judith Simon-Emaus, draagt al sinds 1995 als de autoriteit op het gebied van mediation bij aan de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging.

De MfN zet zich in voor de bevordering van mediation. Mediation is een methode van conflictoplossing die nog meer ingebed zou moeten worden in de samenleving en in het rechtsbestel vanwege het evidente nut dat die methode kan hebben naast andere vormen van conflictbeslechting die wij in Nederland kennen.

Diensten Stichting Mediation

plaats:
Rotterdam
website:
https://www.mfnregister.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234