Darling Ingredients publiceert Duurzaamheidsrapport 2020

Uitgebreide openbaarmaking stelt doelstellingen 2025 vast, waaronder een lagere water- en energie-intensiteit en een vermindering van de koolstofemissies

IRVING, Texas, 2 september 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. heeft vandaag de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van het bedrijf aangekondigd, evenals zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 die bedoeld zijn om het bedrijf te doen groeien en tegelijkertijd zijn duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Als wereldwijde onderneming stemt onze strategie de doelstellingen van onze pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) af op specifieke doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) zoals uiteengezet door het Global Compact van de Verenigde Naties. Het informatieblad over milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden 2020 is beschikbaar op onze vernieuwde bedrijfswebsite op https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-factsheet [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2905139-1&h=774803732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905139-1%26h%3D1208663436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252Fcsr%252Fresources%252Fesg-factsheet%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252Fcsr%252Fresources%252Fesg-factsheet&a=https%3A%2F%2Fwww.darlingii.com%2Fcsr%2Fresources%2Fesg-factsheet].

https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg]

"Wij zien onszelf als onderdeel van de oplossing om de planeet en het leven dat ze ondersteunt te beschermen door de voedselafvalstromen van de wereld te hergebruiken in waardevolle, duurzame ingrediënten en tegelijkertijd te helpen bij de decarbonisatie van de wereld", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en algemeen directeur van Darling Ingredients. "Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de komende generaties en onze doelen die we vandaag stellen, zullen ons helpen een pad te volgen en ons een continu platform bieden dat we kunnen uitbreiden en uitbouwen in de komende jaren."

Het bedrijf stelde betekenisvolle wereldwijde doelstellingen vast op korte termijn om zijn water- en energie-intensiteit tegen 2025 met vijf procent te verminderen ten opzichte van het nieuwe basisjaar 2020. Tevens breidt het bedrijf de productie van hernieuwbare diesel uit met 150 procent, wat het verwacht te bereiken in 2022.

De doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Darling steunen op drie pijlers:


1. Schonere lucht en water. De natuurlijke hulpbronnen respecteren en
gebruiken om de huidige klimaatuitdagingen aan te pakken. Het bedrijf
doet strategische investeringen die bijdragen aan de
paradigmaverschuiving in de energiebalans van de wereld op lange termijn
door hernieuwbare brandstof te produceren uit hergebruikte dierlijke
vetten, organische restproducten en uit restaurants verzamelde olie en
vet. Het verwerkingsproces van Darling produceert meer water dan het
opneemt, dus het heeft een netto positieve invloed op het water. Het
teruggewonnen water wordt behandeld en gerecycled voor hergebruik in het
proces, gebruikt voor irrigatie of teruggevoerd naar lokale
stroomgebieden.
2. Veiliger voedsel en diervoeder. Het leveren van hoogwaardige
ingrediënten en oplossingen voor de agrovoedingsindustrie. Darling zet
zich in om de levenskwaliteit voor mensen en dieren te verbeteren. Veel
van de O&O-inspanningen van het bedrijf richten zich op het ontwikkelen
en produceren van innovatieve ingrediënten die een gezonde voeding en
een betere levenskwaliteit bevorderen.
3. Betere gemeenschappen en werkplekken. Bijdragen aan een economisch en
sociaal welvarende samenleving. Veilige en gezonde omgevingen zijn niet
alleen cruciaal voor de medewerkers van Darling, maar ook voor de mensen,
dieren en de natuur rondom onze kantoren en faciliteiten. Darling
investeert zwaar in het optimaliseren van nieuwe technologie en processen
die de gevolgen voor het milieu van onze productiefaciliteiten
minimaliseren.
Bij het nastreven van deze doelstellingen zullen de leiders van het bedrijf ervoor zorgen dat zijn acties overeenstemmen met een verantwoorde kapitaaltoewijzing, inzet voor zijn financiële doelstellingen en de voortdurende verwezenlijking van aandeelhouderswaarde. Het bedrijf is ervan overtuigd dat het bereiken van zijn duurzaamheids- en zakelijke doelstellingen zijn financiële prestaties en rendement op lange termijn zullen bevorderen en tegelijkertijd zal bijdragen aan de duurzaamheid van onze planeet.

Darling's inzet voor duurzaamheid om een betere toekomst te bouwen voor alle belanghebbenden van het bedrijf is geworteld in het geloof dat het bedrijf sinds zijn oprichting in 1882 heeft aangestuurd: "Wij verbinden de economische waarde met de ecologische waarde om een verschil te maken. Wij doen dit waar we kunnen, en waar dit een bijdrage levert en het belangrijkst is."

De wereldwijde bedrijven van Darling spelen een belangrijke rol in het vermijden van CO2-emissies en kritiek waterbeheer. Het doel van het bedrijf is om organisch afval te hergebruiken in duurzaam voedsel, diervoeder en brandstof die de levenskwaliteit voor mens en dier verbeteren en tegelijkertijd de planeet en het leven dat ze in stand houdt voor toekomstige generaties te beschermen. "Wat wij produceren is belangrijk, maar ook hoe wij het produceren."

Over Darling
Darling Ingredients Inc. is een mondiale ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare biologische voedingsstoffen, waarmee het bedrijf een groot aantal ingrediënten en speciale producten maakt voor klanten in de farmaceutische, voedings-, huisdiervoeding-, dierenvoeder-, technische, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Het bedrijf is op vijf continenten actief; het verzamelt en verwerkt dierlijke bijproducten tot veelgebruikte en speciale ingrediënten, waaronder gelatine, eetbare vetten, diervoedervetten, dierlijke eiwitten en diermeel, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstoffen voor brandstof, groene energie, natuurlijke omhulsels en huiden. Eveneens verzamelt en verwerkt het bedrijf gerecycleerde olie (gebruikte keukenolie en dierlijke vetten) tot waardevolle ingrediënten voor dierenvoer en brandstof. Voorts verzamelt en verwerkt het bedrijf afval van bakkerijen tot ingrediënten voor dierenvoer. Daarnaast biedt het bedrijf milieudiensten, waaronder vetverwijderingssystemen voor de horecasector. Het bedrijf verkoopt zijn producten op intern en internationaal niveau en is actief binnen drie industriële sectoren: ingrediënten voor diervoeder, ingrediënten voor voedingsproducten en ingrediënten voor brandstoffen. Bezoek voor meer informatie de website van het Bedrijf op http://www.darlingii.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2905139-1&h=109350435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905139-1%26h%3D2465461039%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com&a=http%3A%2F%2Fwww.darlingii.com].

Safe Harbor-verklaring
Sommige van de verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen die gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen en prognoses betreffende toekomstige gebeurtenissen en in het algemeen betrekking hebben op onze plannen, doelstellingen en verwachtingen op het gebied van de ontwikkelingen van onze zakelijke activiteiten. Hoewel het management van mening is dat de plannen en doelstellingen in deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, bevatten alle toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden en kunnen feitelijke toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de in dit persbericht aangegeven plannen, doelstellingen en verwachtingen.

Voor meer informatie:
Mediacontacten
Melissa Gaither
VP, Global Communications & Sustainability
+1 (972) 281-4478
mgaither@darlingii.com [mailto:mgaither@darlingii.com]

Contacten met beleggers:
Jim Stark
VP, Investor Relations
+1 (972) 281-4823
James.stark@darlingii.com [mailto:James.stark@darlingii.com]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2905139-1&h=2085997477&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2905139-1%26h%3D1590617336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F647660%2FDarling_Ingredients_Logo.jpg]

Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234