Forrester kondigt serie webcasts in EMEA aan om tech-leiders te helpen zich aan te passen aan constante verandering na COVID-19

LONDEN, 2 juni 2020 /PRNewswire/ -- Informatiedirecteuren en technologieleiders in Europa worden geconfronteerd met onzekere en snel verslechterende economische vooruitzichten als gevolg van COVID-19. Met inkrimpingen van technologiebegrotingen en uitgaven voor software, technologieoutsourcing en technologiemedewerkers in alle sectoren, moeten organisaties hun prioriteiten opnieuw beoordelen en in staat zijn zich aan te passen in deze tijden van constante verandering. Om bedrijfsleiders te begeleiden bij het navigeren doorheen deze verandering, heeft Forrester vandaag een gratis serie webcasts aangekondigd, 'Adapt to Win: The Future of Technology in EMEA' [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=862860586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D3591533519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Ffuture-of-tech%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3D%2527Adapt%2Bto%2BWin%253A%2BThe%2BFuture%2Bof%2BTechnology%2Bin%2BEMEA%2527&a=%27Adapt+to+Win%3A+The+Future+of+Technology+in+EMEA%27] van 8 tot en met 10 juni 2020.

De serie bevat webinars, gratis gidsen en onderzoeksrapporten die gericht zijn op het huidige Europese ondernemingsklimaat, hoe dit zal evolueren en hoe bedrijven zich proactief kunnen aanpassen aan veranderende marktkrachten. De analisten van Forrester zullen hun perspectieven delen en technologieleiders in EMEA voorzien van de tools en inzichten die ze nodig hebben om de capaciteiten van een adaptieve onderneming uit te bouwen.

"De nieuwe 'normale situatie' zal plaatsvinden in een kader van voortdurende verandering naarmate Europese bedrijven de volgende fase van deze wereldwijde pandemie ingaan", aldus Pascal Matzke, vicevoorzitter en hoofdanalist bij Forrester. "We zullen niet alleen zien dat klanten voorzichtiger zijn met hun uitgaven, maar we zullen ook een personeelsbestand hebben dat de mogelijkheden en beperkingen van het werk op afstand heeft ervaren. Om van COVID-19 te herstellen en het hoofd te bieden aan de periode erna, moeten slimme bedrijven technologie centraal stellen in hun strategieën om zich voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende wereld -- niet alleen om te overleven, maar om te gedijen."

De agenda van de serie webcasts Toekomst van Technologie in EMEA staat hieronder:

Maandag 8 juni:

09:00 - 09:30 BST: Innovatie met opkomende technologie in een tijd van schaarste [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=3301718067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D566619192%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Finnovating-with-emerging-technology-emea%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DInnovating%2BWith%2BEmerging%2BTech%2BIn%2BA%2BTime%2BOf%2BScarcity&a=Innovatie+met+opkomende+technologie+in+een+tijd+van+schaarste], Martha Bennett, vicevoorzitter en hoofdanalist

14:00 - 14:45 BST: De toekomst van de werkgelegenheid in Europa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=1355786952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D3065390573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Fthe-future-of-jobs-in-europe%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DFuture%2BOf%2BJobs%2BIn%2BEurope&a=De+toekomst+van+de+werkgelegenheid+in+Europa], Dan Bieler, hoofdanalist

Dinsdag 9 juni:

09:00 - 09:45 BST: Lessen geleerd van de COVID-19 crisis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=2806957993&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D215518449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Flessons-learned-covid19-emea%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DLessons%2BLearned%2BFrom%2BThe%2BCOVID-19%2BCrisis&a=Lessen+geleerd+van+de+COVID-19+crisis], Laura Koetzle, vicevoorzitter en groepsdirecteur

14:00 - 14:45 BST: Automatiseringsrampen vermijden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=3590839326&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D771017146%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Favoiding-automation-disaster-emea%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DAvoiding%2BAutomation%2BDisaster&a=Automatiseringsrampen+vermijden], Diego Lo Giudice, vicevoorzitter en hoofdanalist, en Bernhard Schaffrik, hoofdanalist

Woensdag 10 juni:

09:00 - 09:45 BST: Openstaan voor lessen over innovatie van financiële diensten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=1811041315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D855648778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Finnovation-from-financial-services-emea%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DBeing%2BOpen%2BLessons%2BOn%2BInnovation%2BFrom%2BFinancial%2BServices&a=Openstaan+voor+lessen+over+innovatie+van+financi%C3%ABle+diensten], Jacob Morgan, senior analist

15:00 - 15:30 BST: Zorgen voor een ethische en transparante digitale transformatie om te winnen in de post-pandemie wereld [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=977733518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D270585777%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Fdigital-ethics-transparency-emea%252F%2523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DMake%2BYour%2BDigital%2BTransformation%2BEthical%2BAnd%2BTransparent%2BTo%2BWin%2BIn%2BA%2BPost%2BPandemic%2BWorld&a=Zorgen+voor+een+ethische+en+transparante+digitale+transformatie+om+te+winnen+in+de+post-pandemie+wereld], Enza Iannopollo, senior analist

Hulpmiddelen:


-- Bezoek Forrester's Future Of Technology In EMEA Hub
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=900244444&u=https%3A%2F
%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D1945770
870%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Ffuture-of-tech%252F%2
523utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253D
cio_eu20%2526utm_content%253Drelease_EMEAwebseries%26a%3DForrester%2527s
%2BFuture%2BOf%2BTechnology%2BIn%2BEMEA%2BHub&a=Forrester%27s+Future+Of+
Technology+In+EMEA+Hub] voor meer informatie en om u aan te melden.
-- Bezoek de COVID-19 Insights Hub
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=3396026035&u=https%3A%2
F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D211580
8711%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Fcovid19%252F%2523utm
_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio_eu
20%2526utm_content%253DEMEAwebseries%26a%3DCOVID-19%2BInsights%2BHub&a=C
OVID-19+Insights+Hub] van Forrester voor de meest recente richtlijnen
voor leidinggevenden bij het aanpakken van de groeiende implicaties op
zakelijk vlak en wat betreft de medewerkerservaring van de
coronaviruspandemie.
-- Leden van de pers die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de serie
webcasts kunnen contact opnemen met press@forrester.com
[mailto:press@forrester.com].
Over Forrester
Forrester is een van de meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbureaus ter wereld. Wij werken samen met zakelijke en technologieleiders om klantgeobsedeerde visies, strategieën en uitvoering te stimuleren die de groei versnellen. De unieke inzichten van Forrester zijn gebaseerd op jaarlijkse enquêtes van meer dan 690.000 consumenten en bedrijfsleiders wereldwijd, rigoureuze en objectieve methodologieën en de gedeelde wijsheid van onze meest innovatieve klanten. Op basis van eigen onderzoek, data en analytics, advies op maat, exclusieve referentiegroepen, certificeringen en evenementen brengen wij een revolutie teweeg in de manier waarop bedrijven groeien in het tijdperk van de klant; meer informatie is te vinden op forrester.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2816184-1&h=2466203132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2816184-1%26h%3D1168905101%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2767147-1%2526h%253D97432514%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.forrester.com%25252F%2526a%253Dforrester.com%26a%3Dforrester.com&a=forrester.com].

Contact:
Michael Burner
mburner@forrester.com [mailto:Mburner@forrester.com]
+49 160 56 70 497

Web site: www.forrester.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234