Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018

AMSTERDAM, April 2, 2019 /PRNewswire/ --

Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers en jaarverslag

Fastned , het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, is het afgelopen jaar hard gegroeid. In 2018 nam de omzet met 195% toe tot EUR1.638.000. In totaal werd er door 17.923 klanten ruim 2,9 miljoen kWh bij Fastned geladen, een stijging van 189% ten opzichte van het jaar ervoor en goed voor naar schatting 14,5 miljoen emissievrij gereden kilometers.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Het aantal elektrische auto's op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld en dat zien we terug in onze cijfers. De omzet, afzet en aantal klanten zijn in 2018 bijna verdrievoudigd. Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto's op de weg met een goede range die snel kunnen laden. We blijven daarom de capaciteit uitbreiden, zowel door meer stations te bouwen, als door meer laders per station te plaatsen en het aantal snellere laders uit te breiden. Op veel van onze stations hebben we al extra laders bijgeplaatst, waaronder 175 kW laders, die te upgraden zijn tot 350 kW. Daarmee gaat laden steeds meer op tanken lijken."

In kernmarkt Nederland steeg het aandeel volledig elektrische auto's als percentage van het totaal aantal nieuw verkochte auto's volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 2,1% in 2017 naar 5,6% in 2018. Het aantal volledig elektrische auto's steeg van ongeveer 21 duizend op 31 december 2017 naar ongeveer 45 duizend op 31 december 2018; een toename van 113%. Het aandeel volledig elektrische voertuigen in het totale Nederlandse wagenpark nam daarmee toe tot ongeveer 0,5%.

Anticiperend op de verdere groei van het aantal elektrische auto's bleef Fastned investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe stations. Hierbij heeft het management een nadrukkelijke keuze gemaakt om conform de missie van de onderneming te investeren in verdere groei van het netwerk. Zo heeft Fastned onder andere een sterk team dat zich richt op het vinden en ontwikkelen van nieuwe locaties. Mede als gevolg hiervan heeft de onderneming in 2018 een verlies geboekt van EUR6.269.000 euro, waarbij een deel van de kosten 'non cash' van aard zijn, zoals de afschrijvingen ad EUR1.481.000.

Het eigen vermogen van Fastned is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg eind december 2018 EUR2.787.000. Dit was mede het gevolg van een onderhandse plaatsing van nieuwe certificaten van aandelen aan een professionele belegger van EUR3,5 miljoen en de conversie van de lening van Flowfund van EUR2,5 miljoen. Daarnaast stond eind 2018 EUR15.682.000 aan vlottende activa, inclusief EUR9.898.000 aan cash, op de balans. Deze grote cash-positie was het gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in oktober 2018. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels aangewend, onder andere voor de aanleg van nieuwe netaansluitingen, het bijplaatsen van extra (snellere) laders en de bouw van nieuwe stations.

Het volledige jaarverslag voor het jaar 2018 is te vinden op fastnedcharging.com/investeren. [https://fastnedcharging.com/nl/investor-relations ]

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Over Fastned 

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 90 snellaadstations operationeel in Nederland en Duitsland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op uitbreiding in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer informatie: fastnedcharging.com [http://www.fastned.nl ]

    PRN NLD

CONTACT: Bart Lubbers of Michiel Langezaal, kun je contact opnemen met Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastned.nl, tel nr 020-7055320 (ook buiten kantooruren bereikbaar). http://fastned.pr.co/ - http://pers.fastned.nl/presskit?reheat_cache=1

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234