CenturyLink voltooit overname van Level 3

Combinatie creëert een toonaangevend mondiaal communicatiebedrijf met een uitgebreide wereldwijde footprint, sterke portefeuille met producten en IT-diensten

MONROE, Louisiana, 1 november 2017 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. [http://news.centurylink.com/] heeft de overname van Level 3 Communications, Inc. [http://www.level3.com/en/] afgerond. De combinatie van CenturyLink en Level 3 creëert een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van netwerkdiensten dat in staat is om klanten te voorzien van een breed scala van kwalitatief hoogwaardige, technologische oplossingen over een veilig en betrouwbaar glasvezelnetwerk.

http://mma.prnewswire.com/media/594657/CenturyLink_Company_Overview_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594657/CenturyLink_Company_Overview_Infographic.jpg]

Het gecombineerde bedrijf, met een geschatte pro forma omzet van $ 24 miljard voor de laatste twaalf maanden, eindigend op 30 juni 2017 (met uitzondering van omzet gerelateerd aan CenturyLinks verkoop van het colocatiebedrijf en met inbegrip van de verwachte intergroep-eliminaties en boekhoudkundige aanpassingen van de aankoop), verwacht dat ongeveer 75 procent van de omzet uit kernactiviteiten gegenereerd zal worden door zakelijke klanten en bijna twee-derde van de omzet uit strategische diensten. CenturyLinks netwerk verbindt nu meer dan 350 grootstedelijke gebieden met meer dan 100.000 op vezel gebaseerde, on-net-gebouwen, waaronder 10.000 gebouwen in EMEA en Latijns-Amerika.

Ga naar www.level3isnowcenturylink.com [http://www.level3isnowcenturylink.com/] voor meer informatie over de nieuwe CenturyLink.

"CenturyLink is nu klaar om een uitgebreide, robuuste portefeuille te bieden, bestaande uit communicatie-oplossingen die gericht zijn op de netwerken van onze klanten en de behoeften van IT-diensten" aldus Glen F. Post III, CenturyLinks Chief Executive Officer. "Onze klanten, van consumenten tot wereldwijde ondernemingen, zullen profiteren van onze uitgebreide, innovatieve netwerkoplossingen, onze aanvullende beheerde IT-diensten en onze zeer getalenteerde medewerkers."

CenturyLink is nu nog beter gepositioneerd om:


-- Een bredere, innovatieve productportefeuille met netwerkoplossingen en
geavanceerde IT-diensten te bieden, ontworpen om te voorzien in complexe
technologische en cyber securityoplossingen.
-- Deze oplossingen en diensten te leveren aan ondernemingen, de overheid,
groothandelaren en consumenten over een grootschalige, wereldwijd
glasvezelnetwerk
-- Te blijven investeren in het bereik en de snelheden van zijn
breedbandinfrastructuur voor kleine bedrijven en consumenten.
"Ons doel is om 's werelds beste netwerkleverancier te zijn en we hebben de mogelijkheid om dit als één bedrijf te realiseren," aldus Jeff Storey, CenturyLinks President en Chief Operating Officer. "CenturyLink richt zich op het leveren van een onderscheidene ervaring voor onze klanten, terwijl tegelijkertijd een winstgevende groei gestimuleerd wordt alsmede een verhoging van de vrije kasstroom per aandeel. Door onze omvang en ervaring zullen we in staat zijn om namens onze klanten, medewerkers en aandeelhouders te leveren."

Transactiegegevens
Houders van gewone Level 3 aandelen zijn op het moment van sluiting gerechtigd om $ 26,50 per aandeel in contanten te ontvangen (zonder rente) en 1,4286 CenturyLink aandelen voor elk Level 3-aandeel dat zij in hun bezit hadden. Aandeelhouders van CenturyLink beschikken nu over ongeveer 51 procent van het gecombineerde bedrijf en de voormalige Level 3-aandeelhouders over ongeveer 49 procent. CenturyLinks hoofdkantoor blijft gevestigd in Monroe, La., met een belangrijke operationele aanwezigheid in Colorado en het grootstedelijk gebied van Denver.

Aanvullende bronnen:


-- Informatieblad [http://www.level3isnowcenturylink.com/]
-- Biografieën Raad van bestuur
[http://www.centurylink.com/aboutus/governance/board-of-directors.html]
-- Biografieën en foto's kaderleden
[https://news.centurylink.com/company/bios]
Over CenturyLink
CenturyLink is de op één na grootste Amerikaanse leverancier van communicatiediensten voor wereldwijde zakelijke klanten, en levert netwerkoplossingen in meer dan 60 landen. Met een intense focus op klantervaring, streeft CenturyLink ernaar om het beste netwerkbedrijf in de wereld te zijn door in de toenemende vraag van klanten voor betrouwbare en veilige verbindingen te voorzien. Het bedrijf is ook de vertrouwde partner van klanten, en helpt hen om de verhoogde complexiteit van het netwerk en de IT te beheren een beheerd netwerk alsmede cyber-securityoplossingen te leveren waarmee hun bedrijven beschermd worden.

Toekomstgerichte verklaringen
Behalve de historische en feitelijke informatie hierin opgenomen, zijn de kwesties die in deze mededeling worden uiteengezet, met inbegrip van verklaringen met betrekking tot de verwachte voordelen van de combinatie, zoals efficiëntievoordelen, kostenbesparingen, verbeterde inkomsten, groeipotentieel, marktprofiel en financiële kracht, en het concurrerend vermogen en de positie van het gecombineerde bedrijf, en andere uitspraken identificeerbaar door woorden zoals "zal", "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "rekent op", "voorspelt", "plant", "is voornemens", "kan", "behoort", "zou kunnen", "streeft" en soortgelijke uitdrukkingen, toekomstgerichte verklaringen in de zin van de "safe harbor"-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, waarvan een groot aantal buiten onze controle vallen. Deze toekomstgerichte verklaringen en de veronderstellingen waarop ze zijn gebaseerd (i) vormen geen garantie voor toekomstige resultaten, (ii) zijn inherent speculatief en (iii) zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. De daadwerkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen materieel verschillen van de verwachte, geschatte, geprojecteerde of geïmpliceerde gebeurtenissen of resultaten indien een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of als de onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Factoren die de werkelijke resultaten kunnen beïnvloeden omvatten maar zijn niet beperkt tot: de mogelijkheid dat de verwachte voordelen van de combinatie niet volledig gerealiseerd kunnen worden of dat de realisatie ervan langer duurt dan verwacht; de kans dat de kosten, problemen of verstoringen die verband houden met de integratie van Level 3's bedrijfsactiviteiten met die van CenturyLink groter dan verwacht zullen zijn; het vermogen van het gecombineerde bedrijf om belangrijke medewerkers op sleutelposities te behouden of verkrijgen; de gevolgen van concurrentie door een breed scala van concurrerende aanbieders; inclusief een lagere vraag naar CenturyLinks oudere aanbiedingen; de gevolgen van nieuwe, opkomende of concurrerende technologieën, inclusief die technologieën waardoor de producten van het gecombineerde bedrijf minder wenselijk of verouderd kunnen zijn; de gevolgen van voortdurende veranderingen in de regulering van de communicatiesector, inclusief de uitkomst van regelgevende of gerechtelijke procedures met betrekking tot intercarrier-compensatie, interconnectieverplichtingen, toegangskosten, universele dienstverlening, de uitrol van breedband, gegevensbescherming en netneutraliteit, negatieve veranderingen met betrekking tot de toegang van het gecombineerde bedrijf tot gunstige voorwaarden op de kredietmarkten, al dan niet veroorzaakt door veranderingen in de financiële positie, lagere score schuldkrediet, onstabiele markten of anderszins; het vermogen van het gecombineerde bedrijf om zich effectief aan te passen aan veranderingen in de communicatiesector, en veranderingen in de samenstelling van zijn markten en productmix; mogelijke veranderingen in de vraag naar, of prijsstelling van, de producten en diensten van de gecombineerde onderneming, inclusief het vermogen van de gecombineerde onderneming om klanten te behouden en op een effectieve manier te reageren op de toenemende vraag voor snelle breedbanddiensten; wijzigingen in de operationele plannen, plannen voor kapitaalverdeling of bedrijfsstrategieën van het gecombineerde bedrijf, of het nu gaat om veranderingen in marktomstandigheden, veranderingen in de kasstromen of de financiële positie van het gecombineerde bedrijf, of anderszins; het vermogen van de gecombineerde onderneming om op een succesvolle manier de kwaliteit en de winstgevendheid van zijn bestaande product- en serviceaanbod te handhaven en om tijdig en kosteneffectief nieuwe aanbiedingen in te voeren; de negatieve invloed op de bedrijfsvoering en het netwerk van de gecombineerde onderneming door mogelijke apparatuursfouten, serviceonderbrekingen, beveiligingslekken, of soortgelijke gebeurtenissen die van invloed zijn op het netwerk; het vermogen van de gecombineerde onderneming om goede relaties met belangrijke zakelijke partners, klanten, leveranciers, verkopers, verhuurders en financiële instellingen te behouden; het vermogen van het gecombineerde bedrijf om netto operationele verliezen te benutten in geprojecteerde bedragen; veranderingen in de toekomstige kasvereisten van het gecombineerde bedrijf; en andere risicofactoren en waarschuwingen zoals van tijd tot tijd vermeld wordt in een van CenturyLinks rapporten die bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de "SEC") gedeponeerd worden. U moet zich bewust zijn van nieuwe factoren die zich van tijd tot tijd kunnen voordoen en het is niet altijd mogelijk voor ons om alle dergelijke factoren te identificeren, noch kunnen we voorspellen wat de gevolgen van een dergelijk factor op de gecombineerde onderneming zal zijn. U moet niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen representatief zijn op de datum van deze mededeling. Tenzij wettelijk verplicht neemt CenturyLink geen verantwoordelijkheid op zich en doet uitdrukkelijk afstand van een dergelijke verplichting, om alle toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, gewijzigde gebeurtenissen of anderszins.

http://mma.prnewswire.com/media/594656/CenturyLink_Global_Network_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594656/CenturyLink_Global_Network_Infographic.jpg]

http://mma.prnewswire.com/media/594658/CenturyLink_Glen_F_Post_III.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594658/CenturyLink_Glen_F_Post_III.jpg]

http://mma.prnewswire.com/media/594659/CenturyLink_Jeff_Storey.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594659/CenturyLink_Jeff_Storey.jpg]

http://mma.prnewswire.com/media/571235/CENTURYLINK_LOGO_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/571235/CENTURYLINK_LOGO_Logo.jpg]

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/594657/CenturyLink_Company_Overview_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594657/CenturyLink_Company_Overview_Infographic.jpg]

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/594656/CenturyLink_Global_Network_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594656/CenturyLink_Global_Network_Infographic.jpg]

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/594658/CenturyLink_Glen_F_Post_III.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594658/CenturyLink_Glen_F_Post_III.jpg]

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/594659/CenturyLink_Jeff_Storey.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594659/CenturyLink_Jeff_Storey.jpg]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/571235/CENTURYLINK_LOGO_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/571235/CENTURYLINK_LOGO_Logo.jpg]

CONTACT: Frank Tutalo, 703-363-8698, Frank.tutalo@centurylink.com

Web site: http://www.level3isnowcenturylink.com/ http://www.centurylink.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234