LyondellBasell en Bora starten een nieuwe joint venture-faciliteit op

Polyolefine-faciliteit in Liaoning, China zal materialen produceren voor de binnenlandse Chinese markt

ROTTERDAM, Nederland en HONGKONG, 1 september 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell en de Chinese Liaoning Bora Enterprise Group (Bora) kondigde vandaag de oprichting en start-up van hun nieuwe joint venture polyolefinecomplex in de Liaoning-provintie in het noordoosten van China aan. De 50:50 joint venture (JV) die voor het eerst aangekondigd werd in september 2019 zal opereren onder de bedrifjsnaam Bora LyondellBasell Petrochemical Co. Ltd. (BLYB).

"De vraag naar polyolefinen is in China teruggekeerd na de aan pandemie gerelateerde economische vertraging eerder dit jaar en de groeitrends op de lange termijn zijn zeer gunstig voor dit project," aldus Bob Patel, CEO van LyondellBasell. "Onze BLYB-joint venture brengt het beste van LyondellBasell en Bora samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van de bedrijven om te helpen voldoen aan de groeiende vraag naar polyolefineproducten in China. We kijken uit naar mogelijke toekomstige kansen waarmee we onze plaatselijk productievoetafdruk kunnen uitbreiden."

De twee bedrijven zijn van plan om een samenwerking op middellange tot lange termijn aan te gaan voor aanvullende petrochemische projecten die in de komende 10 jaar in meerdere fasen zouden kunnen worden ingezet.

"Het noordoosten staat in de voorhoede van China's volgende ronde van regionale revitalisering. Het is in toenemende mate een aantrekkelijkere bestemming voor investeringen, gezegend met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, moderne infrastructuur, en een snel verbeterende bedrijfsomgeving, ondersteund door de langetermijnvisie van de overheid," aldus Qu Baoxue, de meerderheidsaandeelhouder van Bora. "We zijn verheugd om door middel van BLYB met LyondellBasell samen te kunnen werken om beter aan de behoeften van onze klanten te kunnen voldoen, de ontwikkeling van de petrochemische industrie in China te ondersteunen, en bij te dragen aan de revitalisering van noordoost China."

Het BLYB-complex is een van 's werelds meest geavanceerde locaties voor de productie van polyolefinen en is een van de grootste in zijn soort in China. De faciliteit omvat een flexibele nafta/LPG-cracker van 1,1 miljoen ton per jaar en een bijbehorende productiecapaciteit van polyethyleen van 800.000 ton per jaar en 600.000 metrische ton polypropyleen per jaar. Het BLYB-complex gebruikt LyondellBasell's toonaangevende Spheripol- en Spherizone-polypropyleentechnologieën tezamen met de Hostelan ACP-polypropyleentechnologie van het bedrijf polypropyleen per jaar.De materialen die in de fabriek worden geproduceerd, worden voor gebruik verkocht in China.

"We zijn erg trots op de nieuwe joint venture en deze faciliteit. Het zal een cruciale rol spelen bij het efficiënt leveren van hoogwaardige materialen aan bestaande en nieuwe klanten via onze vier hubs in China," aldus Limin Fu, bestuursvoorzitter van BLYB. "Het complex zal polyolefineproducten leveren voor verschillende industrieën in China, waaronder verpakking, transport, bouw, constructie, gezondheidszorg en hygiëne."

Over LyondellBasell LyondellBasell is een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld Met medewerkers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparatuur. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de lijst van "World's Most Admired Companies" van Fortune magazine.

Over Bora Liaoning Bora Enterprise Group is een van de grootste particuliere petrochemische ondernemingen in noordoost China, met een totale activa ter waarde van meer dan RMB 100 miljard. PNAF, een kerndochteronderneming van Bora Enterprise Group, heeft het recht om 7 miljoen ton geïmporteerde ruwe olie per jaar te gebruiken, de vergunning voor niet-staatshandel voor het importeren van ruwe olie en de kwalificatie als groothandel in geraffineerde olieproducten. In 2019 stond PNAF op nummer 299( )op de lijst met "Top 500 Chinese ondernemingen".

Toekomstgerichte verklaringen De verklaringen in dit bericht hebben betrekking op zaken die geen historische feiten zijn, en zijn dienovereenkomstig toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op aannames van het management die op dat moment als redelijk werden beschouwd en die onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de projecties, verwachte resultaten, of andere verwachtingen uitgedrukt in dit persbericht, inclusief, maar niet beperkt tot, de succesvolle werking van het beschreven complex; toekomstige vraag en de groei van de wereldwijde polyolefinemarkt en in de beschreven regio's; en de algemene economische omstandigheden in geografische regio's of markten bediend door LyondellBasell en zijn dochterondernemingen, of waar de activiteiten van het bedrijf en zijn dochterondernemingen zijn gevestigd. Hoewel deze verklaringen en projecties te goeder trouw zijn gedaan, kunnen LyondellBasell en het management niet garanderen dat de verwachte toekomstige resultaten gerealiseerd zullen worden. Andere factoren waardoor de resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in de paragraaf "Risk Factors" van ons 10-K-formulier voor het jaar eindigend op 31 december 2019, en op ons 10-Q-formulier voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2020, beiden te vinden op de Investor Relations-pagina op www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=3062651900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903101-2%26h%3D2471328884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2742656-1%2526h%253D2880966320%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.LyondellBasell.com%252526data%25253D02%2525257C01%2525257CRob.Westervelt%25252540ihsmarkit.com%2525257C03980e0f85664040d65e08d731e989b4%2525257Cc1156c2fa3bb4fc4ac073eab96da8d10%2525257C1%2525257C0%2525257C637032751439771665%252526sdata%25253DwKXc7tI948QbcHOff%2525252BcV9fdPBWG77J%2525252F%2525252FITja4bwx2IQ%2525253D%252526reserved%25253D0%2526a%253Dwww.LyondellBasell.com%26a%3Dwww.LyondellBasell.com&a=www.LyondellBasell.com] of op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=3337484559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903101-2%26h%3D1978722701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2742656-1%2526h%253D508247827%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sec.gov%2525252F%252526data%25253D02%2525257C01%2525257CRob.Westervelt%25252540ihsmarkit.com%2525257C03980e0f85664040d65e08d731e989b4%2525257Cc1156c2fa3bb4fc4ac073eab96da8d10%2525257C1%2525257C0%2525257C637032751439781658%252526sdata%25253D%2525252Bq%2525252BzWkNdg0FA04NRId%2525252FCK12vXKtOGdfjB0uVklbdLpI%2525253D%252526reserved%25253D0%2526a%253Dwww.sec.gov%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov]. LyondellBasell aanvaardt geen verplichting om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht of eventuele andere toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246797/LyondellBasell_CEO_Bob_Patel_Speech.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=2485375975&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1246797%2FLyondellBasell_CEO_Bob_Patel_Speech.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1246797%2FLyondellBasell_CEO_Bob_Patel_Speech.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246798/LyondellBasell_Bora_Leadership_Teams.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=164990865&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1246798%2FLyondellBasell_Bora_Leadership_Teams.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1246798%2FLyondellBasell_Bora_Leadership_Teams.jpg] PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1245851/LyondellBasell_BLYB_Factsheet.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=3954527039&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1245851%2FLyondellBasell_BLYB_Factsheet.pdf&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1245851%2FLyondellBasell_BLYB_Factsheet.pdf] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2903101-1&h=1092474675&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2903101-2%26h%3D3241933747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F558633%252FLyondellBasell_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F558633%252FLyondellBasell_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F558633%2FLyondellBasell_Logo.jpg]

CONTACT: LyondellBasell Mediarelaties, Tel. : +1 713 309 7575, E-mail: mediarelations@lyb.com

Web site: http://www.lyondellbasell.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234