Dividendvoorstel Robeco N.V.
Dividendvoorstel Robeco N.V.
donderdag 28-02-2013 17:35
Dit is een origineel bericht van Robeco Groep
Rotterdam, 26 februari 2013

Dividendvoorstel Robeco N.V.

In de vergadering van de directie van Robeco N.V. is besloten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen over het boekjaar 2012 een dividend van EUR 0,80 per aandeel uit te keren (vorig jaar EUR 0,60). De betaalbaarstelling is op 24 mei 2013.

Het jaarverslag over 2012 zal op 15 maart 2013 verschijnen. De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 26 april 2013 te Rotterdam. Met ingang van 30 april 2013 zullen de aandelen Robeco ter beurze ex dividend
worden genoteerd, hetgeen betekent dat de record datum is bepaald op 3 mei 2013.
Bijlage:
Organisatie info:
												Robeco Groep
											 
												
											 
	                			s.brilleman@robeco.nl