Homburg Invest geeft update over herstructureringsproces
Homburg Invest geeft update over herstructureringsproces
vrijdag 22-02-2013 18:27
Dit is een origineel bericht van Cohn & Wolfe Benelux
Homburg Invest Inc. (NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("HII") geeft haar stakeholders een update over het herstructureringsproces.

Zoals reeds op 6 februari jl. aangekondigd heeft HII in het kader van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA") haar herstructureringsplan (Plan of Compromise and Reorganization, het "Plan") ingediend bij de Superior Court van Quebec. HII is voornemens om de Superior Court op 28 februari 2013 om toestemming te vragen om alle relevante informatie over het Plan aan de crediteuren te verstrekken en om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren voor de crediteuren waarin zij kunnen stemmen over het Plan.

Het indienen van het Plan is een van de laatste stappen van het complexe herstructureringsproces. Op dit proces wordt toezicht gehouden door Samson Bélair / Deloitte & Touche Inc. in haar hoedanigheid van onafhankelijke, door de Canadese rechtbank aangewezen Monitor en ook de trustees van HII-obligaties zijn hierbij betrokken. De stakeholders zijn tijdens het proces van elke stap op de hoogte gebracht en de gevolgde procedure is beschreven in regelmatig gepubliceerde persberichten van HII, in negentien afzonderlijke verslagen waarin nadere informatie werd gegeven over de complexiteit van werkzaamheden door de Monitor aan de Canadese rechtbank, tijdens bijeenkomsten van obligatiehouders en in het Plan zelf. Al deze informatie is terug te vinden op de websites van HII en de Monitor. Obligatiehouders hebben tevens nieuwsbrieven ontvangen van de trustees waarin gedetailleerder werd ingegaan op de waarde van hun obligaties en de mogelijke vergoeding.

Het herstructureringsproces heeft geleid tot een Plan dat, wanneer het geïmplementeerd wordt, crediteuren zal voorzien van een vergoeding in de vorm van cash en aandelen in een nieuwe vennootschap, voorlopig 'Newco' genoemd totdat een definitieve naam is gekozen. Newco zal de activiteiten van HII voortzetten en is goed gepositioneerd voor toekomstige groei.

Newco zal beschikken over 72 panden met een totale reële marktwaarde van ongeveer Euro 605 miljoen. Ruim 70% van deze waarde zal afkomstig zijn van vastgoed in Duitsland, een van de meest solide vastgoedmarkten van Europa. De verwachting is dat Newco een gezonde, winstgevende vennootschap zal zijn. Het hoofdkantoor van Newco zal gevestigd zijn in Nederland, waar een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuw managementteam de taak zullen krijgen om zoveel mogelijk rendement te genereren voor de toekomstige aandeelhouders van Newco.
Nu het herstructureringsproces in de laatste fase is beland en er aanzienlijke vergoedingen in het vooruitzicht zijn gesteld, hebben verschillende bedrijven HII recentelijk te kennen gegeven een rol te willen spelen in het herstructureringsproces. HII is momenteel bezig deze bedrijven geheimhoudingsverklaringen te laten tekenen, teneinde ze toegang te bieden tot financiële informatie. Naar verwachting zullen deze bedrijven binnen enkele weken aan de hand van deze informatie uitgewerkte voorstellen kunnen indienen.

HII zet zich in om voor alle crediteuren een zo hoog mogelijke vergoeding te bewerkstelligen en de herstructurering zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Tevens zal HII alle beschikbare opties blijven onderzoeken. Zij juicht een acceptabel, uitgewerkt voorstel toe, ongeacht van welke partij een dergelijk voorstel afkomstig is, zolang het de crediteuren maar een hogere vergoeding oplevert. De Canadese rechtbank zal toezicht blijven houden op de voltooiing van het herstructureringsproces, en zal daarbij worden bijgestaan door de Monitor.
HII blijft haar crediteuren dankbaar voor hun geduld, vertrouwen en steun waar zij tijdens het herstructureringsproces op heeft kunnen rekenen.

Over Homburg Invest
Homburg Invest Inc. bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie zoals bedoeld in de Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie of uitspraken kenmerken zich door het gebruik van toekomstgerichte woorden als 'kan', 'zal', 'verwacht' of 'beoogt', de ontkennende vorm daarvan of vergelijkbare variaties daarop. De werkelijk behaalde resultaten van de met deze uitspraken beschreven gebeurtenissen kunnen dan ook wezenlijk verschillen van hetgeen door deze verwachtingen wordt uitgesproken of gesuggereerd. Dergelijke uitspraken zijn in zijn geheel onderhevig aan risico's en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan verwachtingen voor de toekomst. Een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen is onder andere de uitkomst van het lopende herstructureringsproces, algemene economische en marktfactoren, de daadwerkelijke overlegmomenten met partijen geïnteresseerd in het doen van een voorstel met betrekking tot het herstructureringsproces, verandering van regelgeving vanuit de overheid en de factoren die worden beschreven in de documenten die HII van tijd tot tijd in Canada indient bij de toezichthouder. Deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken omvat alle toekomstgerichte uitspraken door HII en individuen die namens HII handelen. Tenzij anders door de wet vereist of bepaalt, gelden deze toekomstgerichte uitspraken slechts vanaf de publicatiedatum van dit persbericht en aanvaardt HII geen enkele verplichting om deze toekomstverwachtingen te actualiseren.
Organisatie info:
												Cohn & Wolfe Benelux
											 
												
											 
	                			Media: 

Nederland
Heleen Jansen 
Cohn & Wolfe 
Tel.: 0031 (0)20 6768666 
heleen.jansen@cohnwolfe.nl 

Canada 
Caroline Martel 
NATIONAL Public Relations 
Tel.: (514) 843-2313 
cmartel@national.ca