Bouw mee aan de stad van de toekomst in het Museon
Bouw mee aan de stad van de toekomst in het Museon
vrijdag 22-02-2013 13:53
Dit is een origineel bericht van Museon
Bouw mee aan de stad van de toekomst in het Museon

Vanaf 1 juli is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling #stadvandetoekomst te zien. De expositie is thematisch verbonden aan High Tech Romeinen, de succesvolle expositie over de uitvindingen en inventiviteit van de Romeinen op het gebied van onder andere watervoorziening, stedenbouw, vervoer en communicatie. #stadvandetoekomst onderzoekt hoe wij als stadsbewoners lokaal bij kunnen dragen aan oplossingen voor uitdagingen van onze tijd die een mondiaal karakter hebben, zoals klimaatverandering, tekort aan grondstoffen en urbanisering. De expositie #stadvandetoekomst is te bezoeken tot en met 27 oktober 2013.

Zelf bouwen
Vanaf de zomervakantie besteedt het Museon aandacht aan ontwikkelingen die de stad in de toekomst gaan veranderen. In de tentoonstelling kunnen bezoekers kennismaken met trends en nieuwe technologieën, zoals stadslandbouw. Stadslandbouw kan variëren van balkon- of daktuin in de binnenstad, via volkstuinen tot professionele stedelijke voedselproductie en voedselverwerking in de stad. Hierdoor geïnspireerd bouwen de bezoekers mee aan een stad die zich spontaan vormt. Veel van deze nieuwe trends hebben gemeen dat ze ongepland en buiten de gevestigde kaders om ontstaan en intensief de mogelijkheden benutten van technische innovaties, internet en nieuwe gemeenschappen.
Voorbereidende workshops: schrijf gratis in!
Bij de voorbereiding van #stadvandetoekomst betrekt het Museon naast wetenschappers, architecten en industrieel vormgevers ook studenten en jonge professionals. Tussen 20 maart en 10 april vinden zes workshops plaats waar onderzocht wordt hoe allerlei nieuwe ontwikkelingen in de stad zullen ontstaan. Iedere workshop vindt plaats op een bijzondere locatie in Den Haag, zoals het ADO-stadion, Boksschool Houwaart, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK), Stroom Den Haag en Lola Bikes & Coffee. Hier dagen we de deelnemers uit om buiten de vaste kaders te denken en met creatieve ideeën te komen.

De thema's van de workshops zijn: 'Natuurlijke Stad', 'Justice to Go', 'Stadsmobiliteit', 'Shared Economy', 'Pop-up wonen', 'Urban Play'. De workshops hebben tot doel nieuwe concepten, vormen en ideeën te visualiseren, die onderdeel uitmaken van het project.

Deelname aan de workshops is gratis. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan via workshops@museon.nl. De workshops duren van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie over de workshops, data, locaties, zie www.museon.nl/stadvandetoekomst.

Samenwerking
#stadvandetoekomst is een initiatief van het Museon. De makers van de internationale blog The Pop-Up City werken mee aan de voorbereiding van het inhoudelijke concept. Het project vindt plaats in het kader van de tentoonstelling High Tech Romeinen die is te zien tot en met 1 september.

Global museum
In de toekomst positioneert het Museon zich als 'Global Museum' waarbij de focus van de programmering meer wordt gericht op actuele mondiale thema's, zoals bijvoorbeeld in #stadvandetoekomst is weergegeven.


- Einde persbericht -
Links:
Organisatie info:
												Museon
											 
												
											 
	                			Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
T: +31703381421 M: +31610905384
F: +31703381339 E: rdwinter@museon.nl
I : www.museon.nl