Samenwerkende ouderenorganisaties starten handtekeningactie belasting
Samenwerkende ouderenorganisaties starten handtekeningactie belasting
woensdag 20-02-2013 10:30
Dit is een origineel bericht van CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)
"De belastingverhoging in de eerste schijf heeft voor werknemers geen financiële consequenties, maar voor 65-plussers wel. Dat vinden wij onrechtvaardig en daarom moet deze belastingverhoging van de tafel." Dat stellen de samenwerkende ouderenorganisaties NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB.

Senioren snappen dat iedereen een duit in het zakje moet doen in deze tijden, maar door een optelsom van diverse maatregelen van Rutte II, worden groepen ouderen veel harder gepakt dan andere groepen Nederlanders. Een regelrechte aanslag op ons inkomen, zo oordelen de achterbannen van ouderorganisaties NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB.

Daarom laten deze ouderenorganisaties het er niet bij zitten en roepen allen op in actie te komen door mee te doen aan de handtekeningenactie tegen deze belastingmaatregel. De handtekeningenactie loopt tot 1 maart 2013 op de speciaal gelanceerde website www.oudereninactie.nl.

Wat is zo onrechtvaardig?
De wet Uniformering Loonbegrip heeft tot gevolg dat burgers meer belasting gaan betalen. Werkenden worden gecompenseerd. Niet-werkenden, Vutters, mensen met pre-pensioen en een substantieel deel van de gepensioneerden wordt door deze maatregel extra getroffen.

Met ingang van 1 januari 2013 is er één loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Daarmee is het loonstrookje korter en eenvoudiger geworden. Voorheen werden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. De verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon zijn vervallen.
Organisatie info:
												CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim van Minnen, directeur Centrale van Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en woordvoerder namens NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB. Mobiel: 06 24260428.
											 
											
											
Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
Stuur door:
Persberichten van deze organisatie: