Flink misbruik vorstverletregeling bouwsector
Flink misbruik vorstverletregeling bouwsector
dinsdag 12-02-2013 09:03
Dit is een origineel bericht van UWV
Tijdens controles op de vorstverletregeling van de bouwsector hebben inspecteurs van UWV geconstateerd dat voor een op de vijf bouwvakkers misbruik is gemaakt van de regeling. De bouwvakkers waren door hun werkgevers aan het werk gezet, terwijl er ook een melding was gedaan dat er vanwege vorst niet kon worden gewerkt. Werkgevers die misbruik maken van de regeling worden voor het verdere verloop van deze winter uitgesloten van de regeling.

UWV controleerde 421 personen op 482 bouwlocaties verspreid over het land. Daarvan hadden 83 bouwvakkers niet aan het werk mogen zijn. Voor hen had de werkgever een melding gedaan dat zij vanwege de vorst niet konden werken. In de afgelopen vorstperiode is bij UWV voor ruim 8800 werknemers uit de bouwsector een melding ontvangen dat niet gewerkt kon worden wegens vorst.

Intensivering controles
Vanwege het hoge percentage misbruik van de regeling heeft UWV besloten het aantal controles tijdens de huidige nieuwe vorstperiode fors op te voeren. Bedrijven die bij eerdere controles tegen de lamp liepen hebben volgend jaar een verhoogde kans op controle.

Over de vorstverletregeling
Werkgevers uit de bouw kunnen aanspraak maken op de vorstverletregeling wanneer op alle vorstdagen per werknemer een melding bij UWV wordt gedaan. De eerste 17 vorstdagen gelden als eigen risico voor de werkgever. Over de eventuele vorstdagen daarna keert UWV een tijdelijke WW-uitkering uit. De voorwaarden voor de regeling zijn onderdeel van de CAO Bouwnijverheid.
De vorstverletregeling voor de bouwsector wordt betaald uit het WW-sectorfonds Bouwnijverheid, dat wordt gevuld door de WW-premie van werkgevers uit de betreffende sector.
Links:
Organisatie info:
												UWV
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie neemt u contact op met Wessel Agterhof, UWV persvoorlichting, tel. 020-6875184.