Nieuwe gezondheidsuitdagingen voor Europa
Nieuwe gezondheidsuitdagingen voor Europa
donderdag 07-02-2013 12:41
Dit is een origineel bericht van The Hague Centre for Strategic Studies
Europeanen zijn gezonder.

In Europa zijn we gezonder dan ooit. In vergelijking met vroeger en andere lage-inkomenslanden blaakt Europa van gezondheid. Maar paradoxaal genoeg kampen we ook steeds vaker met nieuwe gezondheidsproblemen die typisch zijn voor rijkere landen. Vergrijzing en ongezonde leefpatronen leiden tot een stijgende druk van niet-overdraagbare ziekten. In de toekomst zullen bijvoorbeeld meer mensen lijden aan bepaalde kankers. De kwetsbaarheid van Europese landen voor dit soort 'welvaartsziekten' verschilt. Vooral landen uit West- en Zuid-Europa scoren slecht, waaronder Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Verder neemt de vraag naar (langdurige) zorg hand over hand toe, waardoor de financiële houdbaarheid van het gezondheidssysteem in gevaar komt. Bovendien zullen hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen en kankers onze productiviteit beknotten. Tot slot zijn er aanwijzingen dat kwaliteit en kwantiteit van leven steeds sterker verschilt per sociale klasse: armere mensen sterven jonger en hebben meer gezondheidsproblemen dan rijkeren.

Onderzoek schiet tekort

Het vandaag verschenen rapport Taking Care of our Health van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) laat zien dat onderzoek essentieel is om deze trends tegen te gaan. De focus in onderzoeksbudgetten van de EU, nationale onderzoeksinstituten en bedrijven-vooral de farmaceutische industrie-ligt op de ontwikkeling van medicijnen. Veel minder aandacht gaat naar onderwerpen als de duurzaamheid van de zorg en gezondheidsongelijkheden. Bovendien is er een sterke focus op kankers en minder naar bijvoorbeeld neurodegeneratieve ziekten, die nochtans een steeds groter probleem vormen.
Een nieuw gezondheidsparadigma
Om ervoor te zorgen dat Europa ook in de toekomst blaakt van gezondheid, doet dit rapport een aantal aanbevelingen. Het is zaak een nieuw gezondheidsparadigma te ontwikkelen met nadruk op:
- Ziekten die leiden tot de grootste economische kosten (zowel qua behandeling als beperking van productiviteit), met name hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en psychische aandoeningen.
- Personalisatie in zowel onderzoek als medische behandeling, waarbij sprake is van meer interactie tussen patiënten, onderzoekers en doktoren.
- Gerichte preventie en kostenbesparende innovatie. Veel van de kostenstijging in de zorg is het gevolg van nieuw ontwikkelde technologieën die duurder zijn in gebruik. Daarom moet worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die de duurzaamheid van de zorg vergroten.
- De houdbaarheid van het gezondheidszorgsysteem en ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen in kwaliteit en kwantiteit van leven.
Links:
Organisatie info:
												The Hague Centre for Strategic Studies
											 
												
											 
	                			Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en HCSS. Naast het rapport is tevens een GeoRisQ Monitor verschenen die Europese landen rangschikt op basis van hun score op kwetsbaarheid voor welvaartsziekten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Gehem van HCSS 070-3184840