Overbevolking, de grote bedreiging voor de toekomst
Overbevolking, de grote bedreiging voor de toekomst
dinsdag 05-02-2013 15:48
Dit is een origineel bericht van ZWERK Uitgevers
Begin april 2013 verschijnt bij Zwerk Uitgevers Wildgroei- Overbevolking en de ontwrichting van milieu en samenleving. In dit boek waarschuwt auteur Rob Hengeveld voor de fatale gevolgen van de groeiende wereldbevolking en de noodzaak van het ontwikkelen van nieuwe technieken om energie te produceren. 'Het is gedaan met gratis leven; er liggen tijden van harde en verstrekkende beslissingen voor ons.'

Toen de menselijke bevolking nog beperkt was, konden onze afvalstromen via een natuurlijk kringloopsysteem worden opgenomen en verwerkt. Maar de wereldbevolking is zodanig gegroeid, dat natuurlijke processen onvoldoende energie en voeding kunnen leveren om de enorme afvalstromen snel genoeg om te zetten in nutriënten. Grootschalige menselijke consumptie heeft geleid tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, waardoor we uiteindelijk zullen achterblijven in een wereld die kapot gaat door menselijk afval.

Hengeveld beschrijft in zijn boek het volledige proces van en de relatie tussen gebruik, verspilling en recycling van energie, materiële hulpbronnen en ruimte. In heldere taal schetst hij hoe wij ons milieu vernietigen en hoeveel ruimte er nog is om daar iets tegen te doen. 'Als we te laat in actie komen, zal de mensheid worden geconfronteerd met de noodzaak om doelbewust haar aantal met minstens negentig procent te verminderen, en niet binnen één generatie, maar zodra het aftellen begint. Als we dat zelf niet doen, zal die ongelooflijke vermindering ons van buitenaf worden opgedrongen op de meest inhumane manieren.'

Rob Hengeveld(1939, Den Haag) is emeritus-hoogleraar aan de faculteit Dierecologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en nauw betrokken bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR (University & Research Centre) en hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving.Zijn nieuwe boek Wildgroei verscheen in 2012 in Engels, onder de titel Wasted World. How Our Consumption Challenges the Planet.

"Wildgroei geeft een ontnuchterende beschrijving van de manier waarop wij met onze grondstoffen omspringen; van hongersnood en epidemieën; van de vernietiging van eeuwenoude sociale verbanden, gewoonten en culturen; van verbeten strijd om de laatste hulpbronnen" - Rob Hengeveld

Wildgroei - Overbevolking en de ontwrichting van milieu en samenleving
Rob Hengeveld
ISBN 978 90 77478 50 9
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												ZWERK Uitgevers
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie, interview of digitaal beeldmateriaal kunt u contact opnemen met ZWERK Uitgevers via Not Just AnyBook, Andy Arnts: info@andyarnts.nl / Tel: 06 - 25 350 329.