Koning Willem de Laatste of toch niet? 10 tips van trendwatcher Bakas
Koning Willem de Laatste of toch niet? 10 tips van trendwatcher Bakas
dinsdag 29-01-2013 11:09
Dit is een origineel bericht van Trend Office Bakas
Er komt een moeizaam koningschap aan voor koning Willem Alexander. In mijn boek 'De Staat van Morgen' bepleit ik voor de toekomst een gekozen monarch, zoals we die nu in Maleisië kennen en in het vroegere Duitsland ten tijde van keurvorsten. Maar mocht dat er niet van komen, dan kunnen de volgende tien tips bijdragen aan een succesvol koningschap. Anders wordt 'onze Willem-Alexander' koning Willem de Laatste.

1. Kies voor ceremonieel koningschap annex "leader of change"
Nederland gaat de komende tijd door grote veranderingen heen en loopt in sommige opzichten voor op de rest van de wereld. Geef leiding aan die "change". Daardoor kan het verschil gemaakt worden. Politiek blijft het de komende decennia onrustig met kabinetten die binnen vier jaar struikelen. De koning kan nauwelijks scoren omdat hij zich constant met kabinetsformaties moet bezighouden. Hij kan beter zelf uit de regering stappen, kiezen voor een ceremonieel koningschap en de formaties aan de Kamer overlaten. Dan is hij een stuk minder kwetsbaar, zoals we al bij de laatste formaties zagen.

2. Word Chef Export
De nieuwe koning moet wel iets inhoudelijks doen, alleen lintjes knippen leidt tot verdere erosie van de monarchie, zie hoe dat gaat in Zweden. Hij moet Chef Export worden. Nederland kan in de eenentwintigste eeuw alleen aan verarming ontkomen door een slimme geclusterde kenniseconomie te ontwikkelen rond water, agrofood, de biobased economy, en andere economische pijlers van de toekomst. Daarmee kunnen we geld verdienen en banen creëren voor mensen uit alle klassen, zowel hoog- als laaggeschoold. Rijkswaterstaat moet geprivatiseerd worden en samen met waterschappen, bouw- en ingenieursbureaus wereldwijd waterorders binnenslepen voor de BV Nederland, in een vorm van staatskapitalisme. Een monarchie verkoopt doorgaans prima in het internationale handelsverkeer. In zijn team moet Willem-Alexander dus mensen benoemen die verstand hebben van wereldhandel en van deze specifieke economische pijlers. Alleen al in 2012 werden er wereldwijd voor $500 miljard aan nieuwe wateropdrachten verstrekt, dus waar is het wachten nog op?

3. Maak slim gebruik van social media
De nieuwe koning gaat regeren in een huis dat nog meer van glas is dan dat van zijn voorgangers. Dit wordt het tijdperk van maximale openheid, ethische hackers, burgermedia en professionele media. In zijn team moet er dus iemand zijn die kennis heeft van multimedia. Hij moet voorbereid zijn op hackers en een totaal verdwijnen van iedere privacy. Daar moet hij speels mee omgaan. De mensen in het land houden wel van nieuwe stoutheid. Stout zijn is menselijk, heeft in Engeland Prins Harry ons laten zien. Dat op geen enkele manier schadelijk te zijn voor de monarchie, mits dat mediawise gemanaged wordt. Huur bijvoorbeeld Albert Verlinde en een ICT-journalist Brenno de Winter in als mediamannen. Die kennen het spel en kunnen heel goed helpen.

4. Omarm de nieuwe rijken
In de huidige Quotetop 500 staan maar twee oud-rijke families die al in de Quote/Rijksmuseum top 250 van de Gouden Eeuw (zeventiende eeuw) stonden: de families Six en Van Oranje. De rest zijn nieuwe rijken. Die worden momenteel niet echt omarmd door de Oranjes, maar ze zouden dat gemakkelijk kunnen doen door een deel van hen bijvoorbeeld in de adelstand te verheffen. Waarom de zieltogende adel niet uitbreiden met markies Joop van den Ende, graaf Joop Munsterman en barones Ankie van Grunsven? In Engeland komt wellicht David Beckham op een bankbiljet, waarom zou iets dergelijks hier niet kunnen?

5. Benoem een hofnar
De nieuwe koning staat bekend als eigenwijs. Dat is niet erg, maar je moet altijd je eigen tegenspraak organiseren, anders vervreemd je van de samenleving en mis je trends. Hij moet een hofnar benoemen die hem altijd kan tegenspreken, zoals Jort Kelder dat is voor premier Mark Rutte. Met alleen jaknikkers om je heen neem je verkeerde besluiten (zie het vast-goedgedoe in Mozambique en nu in Wassenaar, het volk wil geen koning die een vastgoedmagnaat is - wie vertelt hem dat?) en draaf je door. De koninklijke hofnar heeft een grote toekomst.

6. De monarchie moet weer neutraal worden
Er is in de afgelopen eeuw in samenleving noch Kamer een linkse meerderheid geweest, maar alle adviseurs van de Oranjes zijn links of komen uit verarmde families (vieux pauvres) die nu een quantité négligeable zijn geworden. Maak de monarchie weer neutraal, ga boven de partijen staan, dan verbreed je het maatschappelijke draagvlak ervoor. Anders verword je tot een babbelclubje dat geen toekomst heeft nu de samenleving polariseert. Heroverweeg de grenzeloze liefde voor EU en euro, zoals Jort Kelder en Arno Wellens laten zien in hun 6-delig essay over de toekomst van euro en EU: er zijn meer wegen die naar Rome (of Brussel) leiden. Omarm referenda over belangrijke thema's, naar Zwitsers en Scandinavisch model.

7. Troost en omarm de verliezers van de vooruitgang
De nieuwe koning moet aansluiting zoeken bij de de arbeiders die naar hun gevoel de verliezers van de vooruitgang zijn, terwijl omscholing richting ambachten en belevingseconomie hun nieuw perspectief kan bieden. Ook de middenklasse voelt zich verweesd. De monarchie heeft deze mensen, die vroeger de ruggengraat van de Oranjesteun waren, van zich vervreemd. Hij moet hen nu de hand reiken. Deze mensen zijn bang voor de toekomst, bang hun verworvenheden te verliezen. De monarchie is niet voor niets traditioneel de hoeder van het volk. Die functie is naar deze bevolkingsgroep toe verzaakt en moet nieuw leven ingeblazen krijgen.

8. Niet meer zo knuffelen met de islam
Na de moord op Theo van Gogh ging de koningin niet bij Van Goghs ouders op bezoek in het nabije Wassenaar, maar wel naar een Marokkaans oploopje dat Job Cohen had georganiseerd. Zelfs RTL Boulevard, een klassieke steunpilaar onder de monarchie, sprak daar toen schande van. De nieuwe koning moet afstand nemen van dat beleid. Hij moet ook afstand nemen van het beleid van problemen onder het tapijt schuiven. Dat is oude politiek. Nieuwe politiek gaat uit van problemen oplossen. De nieuwe koning moet in deze crisistijd ook zijn eigen salaris verlagen, om zijn solidariteit met het volk te tonen, zoals de Spaanse koning al eerder deed. De Oranjebegroting moet bovendien transparant zijn, zoals de Britse dat nu ook is.

9. Word een spiritueel leider
Al eerder voorspelde ik de terugkeer van religie, spiritualiteit, moraal en ethiek. De nieuwe koning moet ook een ethisch en spiritueel leider worden. Hij moet aan verstandige liefdadigheid actief ondersteunen, oftewel financial philantropy, zoals Bill Gates en George Soros en Joop van den Ende doen. De Barmhartige Samaritaan was niet alleen gul, hij was eerst en vooral rijk.

10. Maak er een duobaan van
Het charisma van aanstaand koningin Maxima is prima te marketen. Dit koningschap moet meer een duobaan worden dan het vorige. Daarbij horen mede vakanties in eigen land, zoals ook de Deense en Britse monarchen doen (en daar is het weer niet beter dan hier). Dat is ook goed voor de band met het volk. En bovendien zal er ergens vast wel een leuk kasteel staan dat een opknapbeurt kan gebruiken.

Adjiedj Bakas is trendwatcher en auteur van het boek 'De Staat van Morgen', over de toekomst van de Nederlandse overheid en politiek, dat verscheen bij het 100-jarig jubileum van de VNG. Zie voor meer informatie: www.bakas.nl/svm
Organisatie info:
												Trend Office Bakas
											 
												
											 
	                			Adjiedj Bakas staat de pers graag te woord. Belt u hiervoor met zijn woordvoerder Martijn van der Kooij (020-6271017/06-27872138)