Nieuwe samenstelling Directieraad VNG
Nieuwe samenstelling Directieraad VNG
maandag 28-01-2013 09:00
Dit is een origineel bericht van VNG
De Directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijzigt met ingang van
1 februari aanstaande. Drs. C.J.G.M. de Vet wordt waarnemend voorzitter van de Directieraad.
Mr. J.W. Weck wordt aangesteld als waarnemend lid van de Directieraad. Beiden vervullen deze rol tot de nieuwe voorzitter van de Directieraad is benoemd en in dienst is getreden.
Kees Jan de Vet (1957) blijft de portefeuilles van Gemeenterecht, Fysieke leefomgeving en Werk en Inkomen behartigen. Daarnaast zal hij een actieve rol vervullen bij de decentralisaties en de onderhandelingen met het Rijk. De Vet is sinds 1 september 2008 lid van de directieraad van de VNG.
Jan Willem Weck (1947) gaat zich als lid van de Directieraad o.a. bezighouden met het College voor Arbeidszaken, de portefeuilles Veiligheid en Informatiebeleid en een aantal vraagstukken op het gebied van Onderwijs, Zorg en Welzijn. Ook de Directie Europa, VNG International en KING zullen tot zijn werkportefeuille behoren.
Weck was een groot aantal jaren directeur-generaal op V&W en op BZK ruim negen jaar directeur-generaal Algemene Bestuursdienst. Sinds 1 april 2011 was Jan Willem Weck aangesloten bij ABD TOP Consult, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de rijksoverheid op het hoogste niveau voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Vanuit die rol heeft hij sinds 1 juli 2012 de functie van Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg waargenomen.
Deze wijziging is het gevolg van het vertrek van mr. R.J.J.M. Pans, die per 1 maart a.s. in dienst treedt van de Raad van State. Pans was tien jaar voorzitter van de Directieraad van de VNG.
Links:
Organisatie info:
												VNG
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Communicatie, tel. (070)3738290.

Dit bericht vindt u ook op: www.vng.nl/pers.
De belangrijkste VNG-headlines vindt u dagelijks op www.twitter.com/VNGemeenten.