Sligro Food Group jaarcijfers 2012
Sligro Food Group jaarcijfers 2012
donderdag 24-01-2013 07:30
Dit is een origineel bericht van Sligro B.V.
De winst over het boekjaar bedroeg bijna EUR 70 miljoen. Dit is een afname van bijna EUR 9 miljoen of 11,1% ten opzichte van 2011. Het resultaat kwam wel beduidend boven de door ons afgegeven prognose van EUR 65 miljoen uit. Zoals op 2 januari 2013 bericht, bedroeg de omzet over 2012 EUR 2.467 miljoen, een toename van 1,9%. De autonome omzetgroei beliep eveneens 1,9%. In de tweede helft van 2012 nam de druk op het resultaat mede als gevolg van genomen maatregelen beduidend af. In de eerste helft van 2012 beliep de afname 22,6% en in de tweede helft 2,3%.
Bijlage:
Organisatie info:
												Sligro B.V.
											 
												
											 
	                			Sligro Food Group N.V.
H.L. van Rozendaal
+31 (0)413-343500