Energy Valley wil groene energieambities met Kabinet Rutte II invullen
Energy Valley wil groene energieambities met Kabinet Rutte II invullen
donderdag 24-01-2013 17:00
Dit is een origineel bericht van Stichting Energy Valley
Het Kabinet Rutte II zet in op 16% duurzame energie in 2020. Het Energy Valley cluster in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord is bereid hier een bovengemiddelde bijdrage aan te leveren. Daarbij wordt stevig ingezet op meer wind op zee, decentrale energie en bio-energie. Dit levert een grote bijdrage aan de nationale doelen en de groei van de energiesector. De gezamenlijke ambities en rol van de regio zijn donderdag tijdens een oploop in Den Haag met Kamerleden en bestuurders besproken. Het signaal was duidelijk. Alle seinen staan op groen om werk te maken van de nationale energieambities.

Ruim een derde van de huidige windenergie op land komt uit het Noorden. Recent zijn met de andere provincies ook afspraken gemaakt over de realisatie van 6.000 MW wind op land, waarbij het Noorden een aanzienlijk deel invult. Tevens wordt ingezet op meer wind op zee waarbij fors zal worden geïnvesteerd in opleidingen, havenfaciliteiten en technologische innovaties om de kostprijs te verlagen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in decentrale energie, groen gas en andere vormen van bio-energie. Zoals de grootste bio-methanolfabriek ter wereld die recent forse steun ontving uit Europa. Tevens is de Energy Academy Europe opgericht als nationaal centrum voor Nederlands energieonderzoek en -opleidingen. Dit wordt vormgegeven met bedrijven om tot meer vraagsturing te komen en kennis naar de praktijk te brengen.

Bedrijven, wetenschap en overheden werken in Energy Valley verband al 10 jaar samen aan groene energie en economie. Dit in alliantie met Noord-Duitsland en energieregio’s in Schotland en Noorwegen. Het Noorden is daarmee de nationale proeftuin voor energie-innovaties en een vooruitgeschoven post in Europa. Energy Valley wil de samenwerking rond de Noordzee uitbouwen om de Nederlandse energiepositie in Europa te verstevigen.

Meer groene energie vraagt duidelijk en koersvast beleid om investeringen uit te lokken en subsidies af te bouwen. Om tot een besparing op subsidies te komen is voorgesteld zogenaamde klimaatkredieten toe te passen. Hierbij kunnen specifieke sectoren, zoals offshore wind en groen gas, ook gebruik maken van het Europese CO2-handelssysteem. Het Noorden kan als gidsregio optreden voor dergelijke marktmodellen en is bereid afspraken te maken met de regering om samen de nationale energiedoelen te realiseren.
Links:
Organisatie info:
												Stichting Energy Valley
											 
												
											 
	                			Met Energy Valley maken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen werk van groene energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. De stichting Energy Valley zet zich daarbij als clusterorganisatie in om kennis te bundelen, projecten te versnellen en de krachtige positie van de noordelijke energiesector in Europa uit te bouwen. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karen de Jong, manager communicatie stichting Energy Valley, tel. 06-22520321 of dejong@energyvalley.nl