Boeklancering 'Op karakter naar de top!'
Boeklancering 'Op karakter naar de top!'
donderdag 24-01-2013 00:16
Dit is een origineel bericht van Het Leiderschapshuis
Persbericht
Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld.
Boeklancering 24 januari 2013, door Karin Raes en Lieke Thijssen

Het verschil tussen vrouwen die de top wel halen en zij die in de subtop blijven steken, wordt verklaard door hun onderscheidende karakterprofiel. Dat wil zeggen de mix van karakterstructuren die op de voorgrond staat.
Het zijn met name de karakterstructuren die gedreven worden door de factor 'innerlijke strijd en strijd met de omgeving' die leiden tot een succesvolle gang naar de top. Strijd in onderlinge competitie, om de eigen grenzen voortdurend te verleggen of om te overleven.


Kunnen ze niet of willen ze niet?
In Op karakter naar de top! geven de auteurs antwoord op de vraag waarom er zo weinig vrouwen aan de top van organisaties werken.
Vanuit 130 diepte-interviews met vrouwen en mannen aan de top en in de subtop van (middel)grote organisaties, hebben zij onderzocht welke factoren bijdragen aan de doorstroom van talent naar de top.

"Een must voor elk bedrijf dat diversiteit serieus neemt. Het geeft inzicht hoe diversiteitsbarrières te doorbreken."
Niek Hoek, voorzitter RvB Delta Lloyd Groep

"Diversiteit vraagt om echt anders kijken naar kwaliteiten en talenten van mensen. Dit boek biedt interventies die effect hebben"
Pamela Boumeester, onafhankelijk commissariso.a. bij Heijmans, Ordina en de Persgroep

De top. Een enigma dat mannelijke en vrouwelijke professionals al tientallen jaren bezighoudt. Vragen als: Wat heb je nodig om de top te bereiken? en Hoe zorg je als organisatie voor een gezonde balans in de man-vrouwdiversiteit? stonden jarenlang garant voor breinpijn. Dat hoeft nu niet meer.
Op karakter naar de top! biedt bestuurders en directies psychologisch inzicht rondom man-vrouwdiversiteit en onthult het mysterie rondom de factoren die bepalen wie de top bereiken en wie niet. Het boek maakt onder andere duidelijk dat mensen aan de top over wezenlijk andere karakterprofielen beschikken dan de subtop en dat onbewuste factoren er een aanzienlijke rol in spelen.
In 'Op karakter naar de top!' bieden de auteurs adviezen en inzichten over wat organisaties werkelijk kunnen doen om diversiteit versneld en met blijvend resultaat tot stand te brengen. Ze combineren praktijkvoorbeelden met theoretische onderbouwing van wat wel en niet werkt in het kader van diversiteit in leiderschap. De auteurs geven daarmee antwoord op de vraag waarom er zo weinig vrouwen aan de top van organisaties werken.
In het boek komen de volgende thema's komen aan de orde:
- Karakterstructuren bij vrouwen en mannen aan de top die het verschil maken.
- Impact van persoonlijke geschiedenis én van familie van herkomst om aan de top te komen en zich te handhaven.
- Schaduwzijden en valkuilen van topvrouwen en -mannen aan de hand van karakterstructuren.
- Dilemma's van vrouwen in de subtop: Niet willen of niet kunnen?
- Adviezen voor vrouwen, mannen, managementteams en organisaties.
- Voorbeelden uit de interviews: Wat werkt wel en wat niet?
- Globale handreikingen voor duurzame diversiteitontwikkeling.


Over de auteurs
Karin Raes (eigenaar Raes Management Consultancy) en Lieke Thijssen (oprichter en leider Leiderschapshuis) hebben ieder hun bureau voor leiderschap- en organisatieontwikkeling. Zij brengen hun kennis en ervaring over diversiteit in leiderschap dagelijks in de praktijk via begeleiding van individuen, teams en organisaties.

Met het boek willen de auteurs in brede kring een bijdrage leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk. Ze onderkennen het belang van diversiteit voor vitale, duurzame organisaties en een
vitale, duurzame samenleving. Een samenleving waar ruimte is voor ieders talenten nu en in de toekomst.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												Het Leiderschapshuis
											 
												
											 
	                			Vanaf 24 januari is Op karakter naar de top te verkrijgen via www.opkarakternaardetop.nl, www.managementboek.nl , www.bol.com en vanaf 28 januari ook in de boekhandel onder ISBN nummer 978 90 5261 892 0, Uitgeverij SDU Academic Service. 
Voor meer informatie en contact: Lieke Thijssen, 06 - 2455 3799 of lieke@leiderschapshuis.nl. 
Zie ook: www.opkarakternaardetop.nl. Ook als u een boek wilt ontvangen ter recensie of een afspraak wilt maken voor een interview.