STOOF en TNO onderzoeken ontwikkel(loop)baan laagopgeleide flexkracht
STOOF en TNO onderzoeken ontwikkel(loop)baan laagopgeleide flexkracht
maandag 21-01-2013 14:23
Dit is een origineel bericht van STOOF
STOOF heeft zich tot doel gesteld om een deel van de laagopgeleide flexkrachten de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot startkwalificatieniveau om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Nederland heeft ongeveer 60.000 uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig op uitzendbasis aan het werk zijn. Deze groep is continu aan het werk, maar slaagt er niet in om door te groeien naar meer baanzekerheid.

STOOF en TNO hebben de handen ineen geslagen om de mogelijkheid van zogenaamde ontwikkel(loop)banen voor deze groep te onderzoeken. Uitgangspunt van de ontwikkel(loop)banen is dat ontwikkeling kan plaatsvinden door het uitvoeren van diverse leerrijke taken. Door op elkaar voortbouwende leerervaringen in flexbanen aan te bieden worden de competenties van de flexkracht vergroot en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt.

STOOF en TNO willen een integrale aanpak ontwikkelen die de flexkracht en de intercedent op een simpele wijze inzicht geven in aanwezige en te ontwikkelen competenties en welke taken daar aan bij kunnen dragen. Het is nooit systematisch onderzocht welke mogelijkheden flexwerk biedt voor ontwikkel(loop)banen. Waarschijnlijk gebeurt er in de praktijk al veel onbewust op het vlak van ontwikkel(loop)banen. Door goede praktijkvoorbeelden in kaart te brengen, willen STOOF en TNO intercedenten en flexkrachten bewust maken van de mogelijkheden en tools ontwikkelen die hen bij dit proces kunnen ondersteunen. Aan het onderzoek zullen verscheidene flexorganisaties meewerken.
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												STOOF
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: 

STOOF: mevrouw A.G.G.C.M. (Adriana) Stel, directeur STOOF, telefoon: 06 22 99 25 96
TNO: mevrouw dr. E.B. (Ellen) van Wijk onderzoeker / adviseur Work & Employment TNO, telefoon: 06 23 38 35 20