Huis van de Logistiek opent broeinest kennis, arbeid en scholing
Huis van de Logistiek opent broeinest kennis, arbeid en scholing
maandag 21-01-2013 08:31
Dit is een origineel bericht van Midpoint Brabant
Het nieuwe Huis van de Logistiek opent donderdag 24 januari een broeinest voor logistiek talent, training en services in Tilburg. Het markeert de positie van Midden-Brabant in de nationale logistieke sector en is ook internationaal enig in zijn soort. Het Huis vormt het fysieke fundament onder de ambities van de regio van de logistieke vernieuwing. Die voltrekt zich op drie terreinen: kennisdeling, arbeidsmarkt en scholing. Het Huis valt onder een non profit-stichting met een onafhankelijk bestuur.

Tal van instellingen nemen er hun intrek, variërend van verkeers- en transportopleidingen, talentscouts, detacheerders, IT-ontwikkelaars, uitzendorganisaties, kennis-adviesbureaus en het ROC. Onder de vlag van het samenwerkingsverband Midpoint Brabant voor social innovation opereren zij er als serviceverleners voor de logistieke sector. Daarnaast is het huis een plek van overleg en collectieve kennisopbouw voor ondernemers, onderwijs en overheid (de drie O's). Zo zijn bij het Huis van de Logistiek nu al ruim zestig bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen betrokken, waaronder negen gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de Universiteit van Tilburg.

Met stip op derde plaats in Nederland
De logistieke regio rond Tilburg, Waalwijk en Heusden staat inmiddels met stip genoteerd als de derde logistieke hot spot in Nederland. In het gebied is een bedrijvigheid ontstaan die reeds goed is voor bijna 15 procent van de werkgelegenheid en een groot deel van de economische activiteit.

Multinationals strijken er neer vanwege de gunstige ligging en de compacte combinatie van weg-, spoor- en waterverbindingen. Als draaischijf tussen Rotterdam, Antwerpen, de Benelux en het centraal-Europese achterland is het gebied een voedingsbodem voor deze moderne, arbeidsintensieve dienstensector. Die realiseert steeds meer toegevoegde waarde. Het Huis van de Logistiek biedt onderdak aan de collectieve initiatieven op dit gebied.

Perspectief op 8 logistieke hoofdlijnen
De drie O's in Midden-Brabant hanteren social innovation om de sector collectief verder te brengen met werkgelegenheid, economische impact en maatschappelijke waarde. Dat leidde ook tot de gezamenlijke 'Logistieke ambities van Midden-Brabant'. Deze bijbel vol ambities is gebaseerd op een onderzoek van Midpoint Brabant en TNO en schetst voor de regio een perspectief tot 2020 op acht logistieke hoofdlijnen.

Deze zijn: de upgrading van de dichtslibbende snelweg A58 door private investeerders en bedrijven. De vestiging van een internationaal verbindingsplatform ('Extended Network Midden-Brabant') en de perfectionering van het logistieke vestigingsklimaat. Een regio die dient als logistieke proeftuin. Het doorontwikkelen van 'human capital' op alle niveaus en een duidelijke positie in logistiek vastgoed. En: samenwerking met andere regio's in 'smart connections' en de ontwikkeling van nieuwe waardeketens (die ook de arbeidsmarkt, douanefaciliteiten, verzekering, financiering, veiligheid et cetera omvatten). Dit alles staat dus óók op het menu van het Huis.

Logistiek: een vorm van topsport
Directeur Peter Sierat van Transport en Logistiek Nederland, de gaande en komende voorzitters Sandra Smits en Erik Naus van het Huis van de Logistiek en voorzitter Peter Noordanus van Midpoint Brabant verrichten op 24 januari rond 17:30 de opening. Topatleet Yuri van Gelder geeft dan acte de présence als Lord of the Rings ter illustratie van het feit dat logistiek een vorm van topsport is waarin kracht en coördinatie leiden tot succes.
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												Midpoint Brabant
											 
												
											 
	                			U wordt hartelijk uitgenodigd de opening bij te wonen of anderszins verslag te doen. Het Huis van de Logistiek is te vinden aan de Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg (Industrieterrein Vossenberg II, Tilburg noord).

Nadere informatie: Bas Holland, programmamanager Midpoint Logistics Cities 06 1351 1444; Rob Brekelmans, coördinator Huis van de Logistiek 06 4072 6270; Briggit Hendriks, PR Midpoint Brabant 013 594 4282

Bijlagen: 1) foto Huis van de Logistiek, Tilburg
2) logo Huis van de Logistiek
											 
											
											
Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
Stuur door:
Persberichten van deze organisatie: