Formele zorg moet aansluiten op informele zorg; niet andersom
Formele zorg moet aansluiten op informele zorg; niet andersom
donderdag 10-01-2013 13:00
Dit is een origineel bericht van Mezzo
De ervaring en kennis van mantelzorgers wordt nogal eens over het hoofd gezien. En dat terwijl zij de belangrijkste schakel zijn in het Nederlandse zorgstelsel. Dat moet anders vindt mr. Annie Kamp, bestuursvoorzitter van Mezzo tijdens het Nieuwjaarsdebat in Utrecht. Drs. Aad Koster, directeur Actiz sloot zich bij deze stelling aan.

In Nederland wordt 80% van de zorg thuis gegeven door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Door o.a. de vergrijzing en de toenemende levensverwachting zal dit aantal in de toekomst alleen maar groeien. Om de stijgende zorgkosten in de hand te houden is het overheidsbeleid erop gericht dat mensen die zorg nodig hebben in hun eigen netwerk op zoek gaan naar oplossingen. Dit vraagt om een attitudeverandering waarin partijen elkaar meer gaan zien als partners in de zorg, die elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen, elkaars expertise benutten en die permanent afstemmen over de zorg.

Concurrentie arbeid en zorg
Door deze werkwijze zijn mensen die zorg nodig hebben beter geholpen en kunnen mantelzorgers de zorg langer volhouden, óók naast hun werk en hun sociale leven. Dat deze combinatie van steeds groter belang wordt onderstreepte ook prof. dr. Marjolein Broese van Groenou. Zij schetste dat juist de concurrentie tussen arbeid en mantelzorg weleens een van de grootste nieuwe sociale risico’s voor de samenleving kan worden. Het is daarom van groot belang dat partijen als gemeenten, werkgevers en de formele zorg mantelzorgers en zorgvrijwilligers in een vroeg stadium in het vizier hebben en in staat stellen om te helpen.

Weer leren omzien naar elkaar
Debat aanjager wethouder mr. Margriet de Jager-Stegeman uit Deventer geeft toe dat de ontwikkelingen langzaam gaan. Maar ze ziet mooie wijkgerichte initiatieven ontstaan, door zelf de (financiële) contouren aan te geven, er als gemeente moeite voor te doen om de wijk te leren kennen, maatwerk te bieden én vooral door samen te werken met partners in het veld. Hierdoor ontstaan wijkgerichte initiatieven zoals het buurt contactteam in Bathmen waar mensen elkaar weer leren kennen en omzien naar elkaar.

Nieuwjaarsdebat
Onderleiding van debatleider Maarten Bouwhuis debatteerde op 9 januari een bomvol Centraal Museum in Utrecht over drie prikkelende stellingen. Dit debat vormt de aftrap voor een bredere discussie die Mezzo in 2013 wil aangaan met gemeenten, zorgaanbieders en met andere partijen over de toekomst van de zorg.
Links:
Organisatie info:
												Mezzo
											 
												
											 
	                			Noot voor de redactie 

Dit is een persbericht van Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Bij dit persbericht hoort ook foto die alleen rechtenvrij te plaatsen is mét de bronvermelding: fotograaf Sophie van Schouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fleur Kusters, persvoorlichter Mezzo, tel 030- 659 22 22 of 06-155 25 442. 

Op www.mezzo.nl/nieuwjaarsdebat vindt u een impressie van het debat met onder andere foto’s, het interview met staatssecretaris Van Rijn, speeches etc.

De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg
-	Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.
-	Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur. 
-	2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en langdurig hulp
-	450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken
-	In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen zijn vrijwilliger voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp
-	Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers

Mezzo
80% van de zorg thuis wordt onbetaald gegeven. Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg richt zich samen met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.