Benoeming Arno Visser tot collegelid van de Algemene Rekenkamer
Benoeming Arno Visser tot collegelid van de Algemene Rekenkamer
vrijdag 21-12-2012 16:49
Dit is een origineel bericht van Algemene Rekenkamer
De ministerraad heeft op 21 december 2012 de voordracht van de Tweede Kamer overgenomen om Arno Visser (46) te benoemen tot lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Kabinet en, eerder, Tweede Kamer volgen daarmee de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer.

Wanneer binnenkort het Koninklijk Besluit is geslagen voor deze benoeming en drs. A.P. Visser is beëdigd door de koningin kan hij daadwerkelijk aantreden bij de Algemene Rekenkamer. Hij wordt de opvolger van Gerrit de Jong die per 1 december 2012 met pensioen is gegaan. Met zijn benoeming zal het college, dat dit Hoog College van Staat bestuurt, weer compleet zijn. Het college bestaat verder uit president Saskia J. Stuiveling en collegelid Kees Vendrik.
Arno Visser is nu nog wethouder in de gemeente Almere. Van 2003 tot 2006 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD. De in Den Haag geboren Visser studeerde algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerder als consultant, persvoorlichter voor de VVD-Tweede Kamerfractie en politiek adviseur van toenmalig minister en later fractievoorzitter Hans Dijkstal. Als wethouder in Almere was Visser sinds 2010 belast met de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en cultuur.
Arno Visser start begin 2013 zijn werkzaamheden voor de Algemene Rekenkamer. Een lid van het college van de Algemene Rekenkamer wordt bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd.
Organisatie info:
												Algemene Rekenkamer
											 
												
											 
	                			Nicole Raaijmaakers, hoofd afdeling Communicatie [070] 342 42 21 / 06 10 91 12 90 is beschikbaar voor meer informatie. Op www.rekenkamer.nl is meer informatie te vinden over het college en de taken van de Algemene Rekenkamer.