Convenant tussen huisartsen regio Deventer en Salland verzekeringen
Convenant tussen huisartsen regio Deventer en Salland verzekeringen
vrijdag 23-11-2012 10:29
Dit is een origineel bericht van Salland verzekeringen
Huisartsen Deventer en omstreken en Salland verzekeringen gaan intensiever samenwerken

Salland verzekeringen en de Huisartsen Vereniging Deventer en Omstreken (HVDO) hebben op 22 november 2012 een convenant gesloten om via een meerjarenplan de huisartsenzorg in de regio Salland te versterken.

Grotere rol voor huisarts
Uitgangspunt is dat zorg, waar mogelijk, door huisartsen of andere zorgverleners in de zogeheten eerste lijn (bijv. huisarts, apotheek, wijkverpleegkundige) plaats moet vinden en alleen wanneer noodzakelijk in de tweede lijn (ziekenhuis). Dit plan sluit aan bij de landelijke ontwikkeling om zorg door huisartsen verder te stimuleren en daarmee de kosten voor (veel duurdere) ziekenhuiszorg binnen de perken te houden.
De huisarts heeft een regierol in de zorg. Hij is degene die stuurt op het bieden van passende zorg, en degene die verwijst naar andere zorgverleners. Ook fungeert de huisarts als coach voor de patiënt, waarbij aandacht voor preventie en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt een centrale plaats inneemt.

Investeren in kwaliteit
Met dit convenant zegt Salland verzekeringen toe te investeren in het meerjarenplan van de kwaliteitscommissie van de huisartsen, dat gericht is op bewaken van kwaliteit van zorg, beschikbaarheid van zorg en bewaken van de kosten van de zorg. Alle regionale huisartsen (ruim 100) nemen deel aan de invulling van dit plan. Voorbeelden van nieuwe initiatieven in het meerjarenplan zijn verdere specialisatie in het stellen van diagnoses en doen van kleine chirurgische ingrepen, versterken van zelfmanagement door de patiënt, verbetering van toegankelijkheid van de praktijk, en intensievere samenwerking met apothekers en andere eerste lijn zorgaanbieders.
De voortgang van het plan wordt jaarlijks gevolgd door oplevering van een jaarverslag door de huisartsen aan Salland. Beide partijen verwachten met dit initiatief de kwaliteit van zorg in de regio verder te verbeteren en hiermee een bijdrage te leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												Salland verzekeringen
											 
												
											 
	                			
											 
											
											
Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
Stuur door:
Persberichten van deze organisatie: