Verleden, heden en toekomst van energie: De Bosatlas van de Energie
Verleden, heden en toekomst van energie: De Bosatlas van de Energie
donderdag 22-11-2012 09:00
Dit is een origineel bericht van Noordhoff Uitgevers
Deze week verschijnt De Bosatlas van de Energie, een atlas die een veelzijdig beeld schetst van verleden, heden en toekomst van energie in Nederland. Meer dan veertig overheden, kennisinstellingen en bedrijven werkten mee aan dit overzichtswerk. De Bosatlas van de Energie is bestemd voor een breed publiek en verkrijgbaar bij de boekhandel.

Nederland energieland
Nederland heeft een rijke energiegeschiedenis. Sinds de Gouden Eeuw danken we een flink deel van ons economisch succes aan royale voorraden turf, steenkool, aardolie en aardgas in eigen bodem. Dat succes duurt voort tot vandaag de dag: de energie-industrie produceert ieder jaar voor tientallen miljarden euro's en houdt tienduizenden mensen aan het werk. Ook voor de toekomst van ons land is energie belangrijk. Dankzij de ligging aan zee, de sterke positie van de zeehavens en de aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur heeft Nederland een uitstekende uitgangspositie als Europees energieknooppunt, onder meer voor aardgas, biomassa en windenergie.
Op basis van historische bronnen, actuele gegevens en toekomstscenario's brengt deze atlas verleden, heden en toekomst van energie in Nederland in beeld. Met honderden kaarten en prachtige luchtfoto's van Karel Tomeï maakt De Bosatlas van de Energie voor een breed publiek zichtbaar dat energie een cruciaal fundament onder de Nederlandse samenleving was, is en blijft.

Expertise uit meer dan 40 instellingen
Vele overheden, kennisinstellingen en bedrijven houden zich bezig met energie. Dankzij hun inhoudelijke inbreng is De Bosatlas van de Energie geworden tot een actuele en kleurrijke vlootschouw van alles wat Nederland maakt tot energieland bij uitstek.

De Bosatlas van de Energie is een uitgave van Noordhoff Uitgevers te Groningen; de eindredactie is in handen van dr. Henk Leenaers (Lijn43, Utrecht).
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												Noordhoff Uitgevers
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen:

Noordhoff Atlasproducties:
Drs. Klaske Piebenga (uitgeefmanager)
06-30178385
e-mail: k.piebenga@noordhoff.nl

Inhoudelijke vragen:
Dr. Henk Leenaers (eindredacteur)
030-2658099
06-54798402 
e-mail: henk@lijn43.nl

Beeldmateriaal:  
Kunt u aanvragen bij Johanna Kits, e-mail: j.kits@noordhoff.nl 

TECHNISCHE GEGEVENS					
De Bosatlas van de Energie
ISBN: 978 9001 12000 9					
formaat: 24,5 x 34 cm
omvang: 136 pag.
gebonden
Prijs: Euro 24,95

Over Noordhoff Uitgevers
Het Groningse Noordhoff Uitgevers (voorheen Wolters-Noordhoff) is sinds 1877 uitgever van de overbekende Grote Bosatlas - 54 edities zijn er tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Ook zijn er diverse varianten op deze uitgave uitgebracht, zoals De Junior Bosatlas en Mijn eerste Bosatlas. De Bosatlas is van oudsher bekend vanuit de schoolbanken, maar sinds 2004 begeeft Noordhoff Uitgevers zich ook in het consumentensegment, met uitgaven als De Wereld Bosatlas (65.000 exemplaren verkocht), De Bosatlas van Nederland (75.000 exemplaren verkocht) en De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland (41.000 exemplaren verkocht). 
Naast de schoolatlassen en consumentenatlassen geeft Noordhoff Uitgevers ook een reeks thema-atlassen uit: De Bosatlas van Ondergronds Nederland (2009, ca. 28.000 exemplaren), De Bosatlas van Nederland Waterland (2010, ca. 30.000 exemplaren), De Bosatlas van het klimaat (2011, ca. 11.000 exemplaren). De Bosatlas van de Energie is het vierde deel, de eerste oplage bedraagt 20.000 exemplaren.

Bijlagen

1 Highlights
In de atlas komt aan de orde:
-	dat we al eeuwenlang duurzame energie gebruiken: paard en wagen voor transport, wind- en watermolens voor de industrie
-	dat Nederland tegenwoordig 10% groene stroom opwekt en hoe dit voor 2020 drie tot vier keer zoveel moet worden
-	waarom benzine alleen in Noorwegen en Turkije duurder is dan in Nederland
-	dat Slochteren en Schoonebeek bij ontdekking de grootste olie- en gasvelden waren op het vasteland van West-Europa 
-	waarom Nederland - als grootste gasexporteur van Europa - vanaf 2025 toch gas moet importeren
-	waarom steeds meer woningen ook een aansluiting krijgen op een warmtenet
-	welke stappen Europa allemaal neemt om de energiemarkt verder te liberaliseren
-	hoe voor bestaande woningen de energierekening met tientallen procenten omlaag kan 
-	wat Amsterdam tot de grootste benzinehaven ter wereld maakt, gespecialiseerd in mengen
-	wat Europa allemaal doet om minder afhankelijk te worden van Russisch gas dat via de Oekraïne wordt aangevoerd
-	waarom voor het gebruik van wind- en zonne-energie tweerichtingsverkeer nodig is op het elektriciteitsnet
-	waarom deskundigen denken dat in 2030 vier van de tien auto’s op elektriciteit rijden
-	dat er wereldwijd evenveel winbaar schaliegas in de grond zit als het conventionele aardgas dat we nu gebruiken.

2 Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Geschiedenis
Hoofdstuk 2 Energiehuishouding 
Hoofdstuk 3 Nederland aardgasland
Hoofdstuk 4 Steenkool, aardolie en kernenergie 
Hoofdstuk 5 Hernieuwbare energie
Hoofdstuk 6 Energieproductie en - distributie
Hoofdstuk 7 Energiebesparing
Hoofdstuk 8 Economie en maatschappij
Hoofdstuk 9 Regionale samenwerking
Hoofdstuk 10 Toekomst
Registers 

3 Lijst van afbeeldingen te vinden op ftp.noordhoff.nl

1	Omslag
14B 	Ontwikkeling energieverbruik
21D	Olie- en gasvondsten en andere historisch relevante gebeurtenissen
23E	Elektriciteitsnet 
26A	Energiebalans van Nederland
33G	Benzineprijzen
34A	Wereldhandel in aardolie
41F	Aardgasbalans van Nederland
43D	Ondergrondse gasopslag
47F	Vraag naar aardgas
53G	Oliewinning
55D	Aanvoer van olieproducten in Amsterdam
55H	Opslag in de haven van Amsterdam
63G	Verwerking en recycling van afval 
63H	Energieproductie Nederlandse afvalenergiecentrales
66A	Windenergie en windenergiecentrales 
69G	Turbines
73A	Aardwarmtevergunningen
73B	Potentie van aardwarmtewinning 
76A	Werking van een elektriciteitscentrale 
83G	Tankstations
88A	Huishoudelijk elektriciteitsverbruik 
91E	Energiebesparing in een woning
99I	Economische activiteiten 
108A	Economische, geopolitieke en transportrisico’s 
125E	Energievoorziening in 2030 
128A	Bestaande en toekomstige transmissiecapaciteit 
129C	Slim transport – en distributienet