Dieven tuk op huidproducten apotheek
Dieven tuk op huidproducten apotheek
donderdag 22-11-2012 17:58
Dit is een origineel bericht van KNMP
De KNMP ontvangt uit het hele land signalen van apothekers dat dievenbendes het voorzien hebben op de huidproducten van Vichy.

Apothekers melden dat de dieven meestal met z'n tweeën de apotheek binnenkomen. De ene leidt de aandacht van het apotheekpersoneel af door allerlei vragen te stellen. Ondertussen neemt de ander de Vichy-producten weg, soms door ze in een geprepareerde tas te laten verdwijnen.

De KNMP roept apotheken op om - mede in verband met de te verwachten Sinterklaas- en Kerstdrukte - extra waakzaam te zijn en altijd diefstal te melden bij de politie.
Links:
Organisatie info:
												KNMP
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Rob Sebes, KNMP woordvoerder 06 53 54 77 05 
 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie

De KNMP is de overkoepende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Zij is opgericht in 1842, heeft 150 medewerkers en telt ca. 5000 leden. De KNMP streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, goede geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie. De KNMP behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, verricht wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid, patiëntenvoorlichting en communicatie.

KNMP website: www.knmp.nl en ook op Twitter via @knmp