Actie: 10-uursgrens pgb? Duizenden mensen zeggen NEE!
Actie: 10-uursgrens pgb? Duizenden mensen zeggen NEE!
dinsdag 20-11-2012 15:16
Dit is een origineel bericht van Per Saldo
Per Saldo overhandigt aan Tweede Kamer duizenden schrijnende verhalen van mensen die hun persoonsgebonden budget verliezen.

Ruim 42.000 mensen gaan het persoonsgebonden budget (pgb) verliezen, omdat zij maar een paar uurtjes begeleiding of enkele dagen dagbesteding per week nodig hebben. Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt dit een slechte maatregel. Omdat het mensen hun eigen regie en daarmee hun eigen leven afpakt. Bovendien is nog maar de vraag of dit het gewenste doel, namelijk verlaging van de uitgaven, tot gevolg heeft.

Bijna 4000 mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) protesteren tegen deze maatregel door hun verhaal in te sturen via de actie 10-uursgrens pgb? Ik zeg NEE! Vandaag overhandigde Aline Saers, directeur Per Saldo de verhalen aan Ton Elias, voorzitter van de commissie VWS (hierin zitten de Tweede Kamerleden met zorg in de portefeuille). Zij deed dit samen met pgb'er meneer Engelsman en Monique Eijkelenburg, moeder van een zoon van 16 jaar met Asperger.

'Dan hoeft het leven voor mij niet meer'
Meneer Engelsman is licht verstandelijk beperkt en heeft een klein pgb. Als het kabinet de plannen doorzet, raakt hij dat binnenkort kwijt. Engelsman: "Ik wil niet betutteld worden. Als ze mijn pgb afpakken, dan hoeft het leven voor mij niet meer. De regering mag blij zijn dat ik met maar een beetje hulp gewoon helemaal zelf in mijn flatje kan wonen".
Aline Saers: "Het is echt niet realistisch om deze mensen het pgb te ontnemen. Ze worden gestraft voor het feit dat ze veel hulp in hun eigen netwerk vragen en voor nog maar een klein beetje begeleiding een beroep hoeven doen op de AWBZ. We roepen het kabinet dan ook op deze maatregel van tafel te halen".

Zorginstellingen kúnnen vaak niet de zorg leveren
De Kunduz-coalitie zorgde er dit voorjaar voor dat het afschaffen van het pgb werd teruggedraaid. Toch besloot zij het pgb niet voor iedereen meer beschikbaar te maken. Eén groep wordt uitgesloten, namelijk de groep die met maar een paar uurtjes in de week begeleiding of dagbesteding zijn geholpen. Het nieuwe kabinet handhaaft deze regeling. Hierdoor komen veel mensen voor grote problemen te staan. Niet iedereen heeft namelijk 'vrijwillig' voor het pgb gekozen. Veel mensen hadden geen keuze omdat de (thuis)zorginstellingen de benodigde zorg niet eens kúnnen leveren. Hoe gaat het kabinet dit oplossen? Waar moeten zij dan naar toe?

Per Saldo krijgt veel telefoontjes van mensen die bang zijn en zelfs in paniek. Hoe moet ik straks verder zonder pgb? Ik kan nu regelen dat er direct hulp is in geval van noodsituaties, hulp op afroep, naast de dagelijkse begeleiding. Dat is bij hulp in natura niet te regelen. Ton Elias nam de petitie namens de Tweede Kamerleden in ontvangst. De woordvoerders van de oppositie. D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren ook aanwezig en deelden de mening dat deze maatregel van tafel moest. Ook Bas van 't Wout, de kersverse woordvoerder zorg voor de VVD was aanwezig. Hij hield zich op de achtergrond en ging na het aanbieden van de petitie op een rustigere plek verder praten met Aline Saers van Per Saldo.


[kader]
[kop] Het verhaal van meneer Engelsman

Meneer Engelsman heeft maar een paar uurtjes begeleiding nodig per week. Hij regelt dat zelf met een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is zeer belangrijk voor de heer Engelsman. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking. "Ik weet waar mijn beperkingen liggen", zegt hij vol zelfinzicht. "Daarom heb ik begeleiding, van meneer Kos. Daarnaast heb ik één keer in de maand een gesprek bij een instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Zij twijfelden er eerst aan of ik het wel aankon, een pgb. Maar ik vind het zo belangrijk. Ik wil namelijk leven zoals ik dat wil. Ik hou niet van betuttelen. Mijn wereld zou instorten als ik het pgb niet meer zou ontvangen. Ik woon zelfstandig in een flat. Heb het enorm naar mijn zin. Schoonmaken doe ik zelf, dat kan ik heel goed, maar bepaalde dingen kan ik niet zelf. Meneer Kos komt bij mij of ik ga naar hem toe. Ik neem de post met hem door. De bankafschriften, maar bijvoorbeeld ook een brief van het zorgkantoor. Ik heb geen computer, dat snap ik niet. Als er iets op de computer moet gebeuren, ga ik naar meneer Kos toe. Als er iets stuk is in huis helpt hij me of als de tv opnieuw ingesteld moet worden. Dat soort dingen. Of als er iets nieuws is wat ik nodig heb, zoals de OV-chipkaart. De verantwoording van het pgb doe ik samen met mevrouw Oskam. Die komt maar één keer per jaar. Ik hou het heel goed bij hoor, de verantwoording waarmee ik aangeef waarvoor ik het budget uitgeef, is altijd nog goedgekeurd."
[Beeld van meneer Engelsman met zijn pgb-hulp is bijgesloten]
Links:
Bijlage:
Organisatie info:
												Per Saldo
											 
												
											 
	                			Foto 1: Overhandiging petitie
Foto 2: Meneer Engelsman thuis met zijn pgb-hulp
Foto's zijn gratis te plaatsen mits naam van de fotograaf wordt vermeld: Peter Damen


Voor meer informatie, vragen en/of meer foto's: 
Stans Damen
E-mail: s.damen@pgb.nl
Tel: 06 46062803, b.g.g. Bureau Per Saldo: 030 2319355


Achtergrondinformatie:

Wat is een persoonsgebonden budget?
Als iemand zorg nodig heeft, kijkt de indicatiesteller (CIZ of Bureau Jeugdzorg) volgens de regels die zijn opgesteld door het ministerie van VWS of hij/zij recht heeft op zorg uit de AWBZ. Hij zal onderzoeken op welke zorgfuncties, dat zijn soorten van hulp, hij/zijondersteuning nodig heeft en hoeveel uur per week hij/zij nodig heeft. Dit schrijft hij op in de indicatie.
Na de gestelde indicatie kan deze zorgvrager kiezen tussen het ontvangen van zorg rechtstreeks van een instelling of voor een persoonsgebonden budget. Het pgb is een budget dat iemand die een indicatie heeft voor zorg toegekend krijgt om zelf zijn/haar zorgverleners in te huren voor de zorg die hij/zij nodig heeft. Of om zelf zijn/haar hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.
Heeft iemand alleen begeleiding nodig voor minder dan 10 uur per week, of heeft iemand alleen dagbesteding nodig (maximaal 4,5 dag per week) kan deze persoon niet meer kiezen voor een pgb.