Streetcornerwork: Voor TOP 600 jongeren geen voorrang, wel goede hulp
Streetcornerwork: Voor TOP 600 jongeren geen voorrang, wel goede hulp
maandag 05-11-2012 12:32
Dit is een origineel bericht van Streetcornerwork
Tijdens de debatten die Streetcornerwork organiseert ter ere van haar 40 jarig jubileum (de Stap in jouw toekomst-Tour) is een van de discussiethema's: 'Moeten TOP 600 jongeren voorrang krijgen op andere groepen hulpvragers?' Woensdag jongstleden werd in stadsdeel Zuid in aanwezigheid van Wethouder Freek Ossel, door zes TOP 600 jongeren, politiemensen, veiligheidscoördinatoren en tal van hulpverleners een duidelijk standpunt ingenomen: geen voorrang, wel goede hulp. En de jongeren zelf moeten zich inzetten om hun leven een positieve wending te geven: voor wat, hoort wat.

De eerste serie bijeenkomsten werd goed bezocht en waren levendig en boeiend. Politieke bestuurders gaven acte de présence. Jongeren discussieerden volop mee. Veldwerkers en andere hulpverleners gaven informatie over hun dagelijks werk. Ook de Meidenbus stond bij elke de locatie op de stoep. WorkForce, het werkproject voor langdurige verslaafden, maakte de omgeving schoon.

40 jaar ER-OP-AF
Al 40 jaar lang gaat Streetcornerwork actief op haar cliënten af. Met als leidraad: mensen weer op eigen kracht mee laten doen in de samenleving, ondanks hun problemen. Want er is altijd perspectief. In 1972 begonnen we met 6 veldwerkers in het centrum van Amsterdam. Nu hebben we 140 medewerkers, die werken in Amsterdam (in alle Amsterdamse stadsdelen), Purmerend, Haarlem, Velsen en Heemstede.

We vieren ons 40 jarig bestaan met een reeks bijeenkomsten in al onze werkgebieden. Daarin presenteren we ons werk en gaan in debat met onze subsidiegevers, cliënten en samenwerkingspartners. Over actuele thema's en de eisen van de toekomst.
Onze Stap in jouw toekomst -tour is op 29 oktober in Amsterdam Centrum gestart en eindigt op 9 november in Amsterdam Noord. Het datumschema van de Stap in jouw toekomst-tour staat op www.streetcornerwork.eu.

Wij werken met mensen - jongeren en volwassenen - die veel problemen hebben. Op terreinen als wonen, financiën, scholing, werk, gezondheid (waaronder verslaving en psychiatrische problemen), justitie, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.
Ze zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij zoeken zelf geen hulp. Of geboden hulp slaat niet aan bij hun vraag, hun leefstijl, manier van communiceren of omdat ze niemand meer vertrouwen.

Onze veldwerkers weten deze mensen te bereiken, individueel of als groep. Ze zoeken actief contact met hen in hun eigen omgeving. Streetcornerwork biedt laagdrempelige, praktische hulp. We brengen problemen in kaart en werken samen aan praktische oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde instellingen in en fungeren als intermediair tussen onze cliënten en de gespecialiseerde hulp.
We interveniëren in overlastsituaties (hangjongeren). We bieden langdurige (dakloze) verslaafden zinvolle dagbesteding: zij maken straten, pleinen en parken schoon en werken bij zorgboeren. En hebben we een aanbod voor jongeren die vroegtijdig school (dreigen te) verlaten, en enkele inloop- en activiteitencentra.

Het datumschema van de Stap in jouw toekomst-tour staat op www.streetcornerwork.eu.
Interesse in onze Stap in jouw toekomst -tour of in het werk van Streetcornerwork: laat het weten via info@streetcornerwork.eu, 020-6239767 of 06-14013024 (Simone Dweelaard)

Streetcornerwork, Herengracht 352, 1016 CG Amsterdam, 020 - 623 97 67
Organisatie info:
												Streetcornerwork
											 
												
											 
	                			
											 
											
											
Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
Stuur door:
Persberichten van deze organisatie: